جمعه  02  اسفند  1398
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

جزئیات زمان‌بندی ثبت‌نام و مبالغ انواع وام‌های دانشجویی

سه شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 12:51
صندوق رفاه دانشجویان در بخشنامه‌ای زمان بندی ثبت نام و مبالغ انواع وام‌های دانشجویی را ابلاغ کرد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در بخشنامه‌ای زمان بندی ثبت نام و مبالغ انواع وام‌های دانشجویی را ابلاغ کرد.
 

مبالغ وام‌های شهریه، ضروری
نام وام ضوابط پرداخت مبلغ مصوب 98-99
ضروری

کاردانی و کارشناسی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

کارشناسی ارشد پیوسته

دکترای حرفه‌ای

دکتری تخصصی ناپیوسته

دکترای تخصصی پیوسته

750 هزار تومان

یک میلیون و 500 هزار تومان

یک میلیون تومان

یک میلیون و 500 هزار تومان

سه میلیون و 500 هزار تومان

750 هزار تومان

ضروری  کلیه مشمولان طبق قانون صندوق یک میلیون تومان

سامانه ثبت نام انواع وام‌های دانشجویی از ۱۵ مهر فعال و تا پایان نیم سال اول تحصیلی جدید دانشجویان می‌توانند برای درخواست وام ثبت نام کنند.

جدول زمان‌بندی نیمسال اول98-99 صندوق رفاه دانشجویان
نوع وام تاریخ فعال شدن سامانه فاز2 تاریخ بسته شدن سامانه فاز 2 زمان تائید معاونت
تحصیلی 98/07/20 98/08/30  
سایر وام‌ها (ضروری، مسکن، ودیعه، زیارت، ازدواج و...) 98/07/20 98/08/30

1- مبلغ وام ضروری به یک میلیون تومان افزایش یافت.

2- وام زیارت: افرادی که از طریق ستاد عتبات عالیات مشرف شوند باید نسبت به ارائه معرفی نامه ستاد عتبات دانشگاهیان، فرم ثبت تقاضا ممهور به مهر معاونت دانشجویی و ستاد عتبات، اسکن صفحه مشخصات و صفحه مهر خورده خروج از کشور (گذرنامه) اقدام کنند. (مبلع وام برای دانشجویان مجرد یک میلیون تومان و برای دانشجویان متأهل یک میلیون و 500 هزار تومان است.)

برای دانشجویانی که به صورت آزاد مشرف می‌شوند، ارائه وام  عتبات و صفحه ممهور به مهر خروج از کشور (گذرنامه) الزامی است. (برای این دسته دانشجویان مبلغ وام 700 هزار تومان است.)

شهریه (دانشگاه‌های دولتی و پیام نور) 98/07/15 98/09/30 مبالغ وام شهریه در تمامی مقاطع تحصیلی به شرح لیست پیوست افزایش یافته است.
تحصیلی ویژه دکتری صندوق 98/09/02 9809/30  

دانشجویانی که در بانک توسعه تعاون تشکیل پرونده داده‌اند و برای یکبار از آن بانک وام دریافت کرده‌اند می‌توانند از وام تحصیلی ویژه دکتری بانک استفاده کنند. 

وام تحصیلی ویژه دکتری صندوق رفاه دانشجویان طی یک لیست به مبلغ سه میلیون و 600 هزار تومان برای شش ماه دوم (پاییز و زمستان) سال 98 امکان پذیر است. 

تحصیلی ویژه دکتری 98/07/15 98/09/30 پرداخت وام ضروری ویژه دکتری یک مرحله در طول تحصیل دکتری و با ارائه فاکتور خرید بیش از سه میلیون تومان امکان پذیر است.
تحصیلی ویژه دکتری (بانک توسعه تعاون)     دانشجویانی که در گذشته به بانک معرفی شده و از تسهیلات آن استفاده کرده‌اند می‌توانند از وام توسعه تعاون استفاده کنند. وام تحصیلی ویژه دکتری بانک توسعه طی دو لیست به مبلغ دو میلیون تومان و 100 هزار تومان برای 6ماه دوم (پاییز و زمستان) سال جاری امکان پذیر است.

همچنین در این بخشنامه آمده است که به منظور تسهیل در فرآیند پرداخت وام به ویژه دانشجویان کم بضاعت دانشگاه‌ها در بازه زمانی تعیین شده لیست درخواست را باید ارائه دهند.
 

جدول زمانبندی تسهیلات نیمسال اول 99-98 صندوق رفاه دانشجویان

نوع وام  تاریخ باز شدن سامانه فاز 2 تاریخ بسته شدن سامانه فاز 2 توضیحات
شهریه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران (دانشگاه‌های آزاد اسلامی، علمی کاربردی و غیرانتفاعی) 98/07/15  98/08/30

ثبت نام متقاضیان در پرتال و تأیید آن از سوی دانشگاه انجام و طی لیست به صندوق ارسال خواهد شد و پس از تأیید لیست توسط صندوق، دانشجویان برای تشکیل پرونده حداکثر یک ماه فرصت دارند به بانک قرض‌الحسنه مهر ایران مراجعه کنند.

ثبت سقف وام شهریه بانک قرض‌الحسنه مهر برای تمامی مقاطع تحصیلی الزام است.

دانشجویانی که در دو نیمسال گذشته به بانک معرفی شده و تشکیل پرونده داده‌اند نیازی به مراجعه مجدد به شعب بانک ندارند و صرفا درخواست خود را به دانشگاه ارائه کنند.

مبالغ وام شهریه در تمامی مقاطع تحصیلی به شرح لیست پیوست افزایش یافته است.

بنیاد علوی 98/07/15 98/08/30 تأیید و ارسال لیست وام بنیاد علوی به دانشجویان روزانه و شبانه دانشگاه‌های دولتی، آموزشکده‌ها و دانشگاه‌های پیام نور در زمان تعیین شده (مجرد  600هزار تومان و متأهل  800هزار تومان)

 

مبالغ مصوب سال تحصیلی98-99

نام وام ضوابط پرداخت مبلغ مصوب هر ترم 98-99
تحصیلی

مجرد کاردانی

 

مجرد کارشناسی

 

مجرد کارشناسی ارشد

 

مجرد دکتری

 

متأهل کاردانی

 

متأهل کارشناسی

 

متأهل کارشناسی ارشد

 

متأهل دکتری

450 هزار تومان

 

500هزار تومان

 

550 هزار تومان

 

625 هزار تومان

 

675 هزار تومان

 

575 هزار تومان

 

750 هزار تومان

 

875 هزار تومان

تحصیلی ممتاز و نمونه کلیه مشمولان طبق قانون صندوق حداکثر دو برابر سقف وام تحصیلی
مسکن

مجرد (تهران)

 

مجرد (پنج شهر بزرگ)

 

مجرد (سایر شهرها)

 

متأهل (تهران)

 

متأهل (پنج شهر بزرگ)

 

متأهل  (سایر شهرها)

750 هزار تومان

 

625 هزار تومان

 

500 هزار تومان

 

یک میلیون و 250 هزار تومان

 

یک میلیون تومان

 

850 هزار تومان

ضروری کلیه مشمولان طبق قانون صندوق یک میلیون تومان
ضروری (خرید کتاب تخصصی)

کارشناسی ارشد

 

دکتری تخصصی غیر بورسیه

500 هزار تومان

800 هزار تومان

ضروری ممتاز نمونه

کارشناسی 

 

کارشناسی ارشد و دکتری

یک میلیون تومان

 

یک میلیون و 200 هزار تومان

ضروری مبتکر کلیه مشمولان طبق قانون صندوق  2 میلیون تومان
ضروری قهرمان ورزشی کلیه مشمولان طبق قانون صندوق یک میلیون تومان
ضروری روشندل

کاردانی و کارشناسی

 

تحصیلات تکمیلی

2 میلیون تومان

 

3 میلیون تومان

حوادث غیرمترقبه روزانه کلیه مقاطع 2 میلیون تومان
مسکن - ودیعه مسکن دانشجویان متأهل غیرایرانی

تهران- کاردانی و کارشناسی

 

تهران- تحصیلات تکمیلی

 

پنج شهر بزرگ- کاردانی و کارشناسی

 

پنج شهر بزرگ-  تحصیلات تکمیلی

 

سایر شهرها- کاردانی و کارشناسی

 

سایر شهرها- تحصیلات تکمیلی

5 میلیون تومان

 

10 میلیون تومان

 

چهار میلیون تومان

 

8 میلیون تومان

 

3 میلیون تومان

 

6 میلیون تومان

ودیعه مسکن مجردی

تهران

 

پنج شهر بزرگ

 

سایر شهرها

2 میلیون و 500 هزار تومان

2 میلیون تومان

 

یک میلیون و 500 هزار تومان

تغذیه کلیه مشمولان به تفکیک دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی هر ساله بر مبنای نرخ ژتون غذا و تعداد وعده‌های مصرفی تعیین می‌شود.
تحصیلی دانش هسته‌ای (دانشجویان مجرد)

کاردانی

 

کارشناسی

 

کارشناسی ارشد

 

دکتری

675 هزار تومان

 

750 هزار تومان

 

825 هزار تومان

 

937هزار و 500 تومان

تحصیلی دانش هسته‌ای (دانشجویان مجرد)

کاردانی

 

کارشناسی

 

کارشناسی ارشد

 

دکتری

862هزار و 500 تومان

 

937 هزار و 500 تومان

 

یک میلیون و 125 هزار تومان

 

یک میلیون و 312 هزار و 500 تومان

 

ضروری دانش هسته‌ای

کارشناسی

 

کارشناسی ارشد

 

دکتری

900 هزار تومان

 

900 هزار تومان

 

900 هزار تومان

مسکن دانش هسته‌ای

مجرد- تهران

 

مجرد- 5 شهر بزرگ

 

مجرد- سایر شهرها

 

 

متأهل- تهران

 

متأهل- 5 شهر بزرگ

 

متأهل-  سایر شهرها

یک میلیون و 125 هزار تومان

 

937 هزار و 500 تومان

 

750 هزار تومان

 

یک میلیون و 875 هزار تومان

 

یک میلیون و 500 هزار تومان

 

یک میلیون و 275 هزار تومان

زیارت عتبات عالیات کشور عراق

مجرد 

 

متأهل

یک میلیون تومان

 

یک میلیون و 500 هزار تومان

ازدواج کلیه مشمولان طبق قانون صندوق  دو میلیون تومان
شهریه دانشگاه‌های پیام نور و دولتی

کاردانی  و کارشناسی

 

کارشناسی ارشد نا پیوسته

 

کارشناسی ارشد پیوسته

 

دکترای حرفه ای

 

دکتری تخصصی پیوسته

 

دکتری تخصصی ناپیوسته

750 هزار تومان

 

یک میلیون و 500 هزار تومان

 

یک میلیون تومان

 

یک میلیون و 500 میلیون تومان

 

750 هزار تومان

 

سه میلیون و 500 هزار تومان

شهریه غیرانتفاعی (بانک قرض‌الحسنه مهر ایران)

کاردانی و کارشناسی

 

کارشناسی ارشد نا پیوسته

 

کارشناسی ارشد پیوسته

 

دکتری تخصصی ناپیوسته

750 هزار تومان

 

یک میلیون و 500 هزار تومان

 

یک میلیون تومان

 

3 میلیون و 500 هزار تومان

شهریه دانشگاه آزاد اسلامی (بانک قرض‌الحسنه مهر ایران)

کاردانی و کارشناسی

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

دکترای حرفه ای

 

دکتری تخصصی ناپیوسته

750 هزار تومان

 

یک میلیون و 500 هزار تومان

 

یک میلیون و 500 هزار تومان

 

سه میلیون و 500 هزار تومان

شهریه دانشگاه جامع علمی کاربردی (بانک قرض‌الحسنه مهر ایران)

کاردانی و کارشناسی

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته

750 هزار تومان

 

یک میلیون و 500 هزار تومان

ویژه دکتری

تحصیلی ویژه دکتری (بانک توسعه تعاون)

 

تحصیلی ویژه دکتری (صندوق رفاه)

 

ضروری ویژه دکتری

700 هزار تومان

 

600 هزار تومان

 

سه میلیون تومان

انتهای پیام/4084/

http://ana.ir/i/415927
سامانه ساجد از فردا شروع به‌کار می‌کند/ آغاز ثبت‌نام وام دانشجویی

سامانه ساجد از فردا شروع به‌کار می‌کند/ آغاز ثبت‌نام وام دانشجویی

ثبت نام وام بنیاد علوی برای دانشجویان از امروز آغاز می‌شود

ثبت نام وام بنیاد علوی برای دانشجویان از امروز آغاز می‌شود

امروز؛ آغاز ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان دوره کارشناسی ناپیوسته علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

امروز؛ آغاز ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان دوره کارشناسی ناپیوسته علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

شرایط اختصاص وام عتبات به دانشجویان

شرایط اختصاص وام عتبات به دانشجویان

نیازهای اساسی دانشجویان براساس عدالت‌محوری در اولویت است/ وام شهریه افزایش می‌یابد/ 59 خوابگاه تا پایان سال جاری ایجاد می‌شود!

نیازهای اساسی دانشجویان براساس عدالت‌محوری در اولویت است/ وام شهریه افزایش می‌یابد/ 59 خوابگاه تا پایان سال جاری ایجاد می‌شود!

چگونه وام دانشجویی بگیریم؟

چگونه وام دانشجویی بگیریم؟