يكشنبه  24  آذر  1398
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

جزئیات ترم تابستان در رشته‌های غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر

جزئیات برگزاری ترم تابستان برای رشته‌های غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر اعلام شد.

به گزارش خبرنگار آنا، ثبت نام دوره تابستان در دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر از تاریخ 97/4/16 تا 97/4/21 و شروع کلاس‌های درسی نیز از تاریخ 97/4/23 تا 97/6/1 (شش هفته آموزشی) بدون احتساب زمان ثبت نام و امتحانات ادامه می یابد.

بر اساس بخشنامه شماره 23792/30 مورخ 96/4/25 (تقویم آموزشی سال تحصیلی 97-96) زمان برگزاری امتحانات از تاریخ 97/6/3 تا 97/6/7 است.

تعداد کل ساعات تدریس دروس نظری و عملی دوره تابستان مشابه نیمسال های اول و دوم بوده و طی شش هفته آموزشی اجرا می شود.

بر این اساس 16 جلسه کلاس برنامه ریزی می شود که برای هر درس در هر هفته حداکثر سه جلسه تشکیل می شود.

دانشجویان سایر دانشگاه ها (اعم از دولتی و غیردولتی) با ارائه معرفی نامه از دانشگاه محل تحصیل، یک قطعه عکس 4×3، کپی شناسنامه و کپی کارت ملی می توانند از روز شنبه مورخ 16 تیرماه با مراجعه به دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر که مجری دوره تابستان است، ثبت نام و انتخاب واحد کنند.

http://ana.ir/i/292648