پنجشنبه  30  آبان  1398
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

دانشجوی واحد علوم و تحقیقات پژوهشگر برتر کنفرانس علوم انسانی اسلامی شد

جمعه 28 خرداد 1395 ساعت 12:42
دانشجوی دکتری واحد علوم و تحقیقات در نخستین کنفرانس بین المللی «علوم انسانی اسلامی از آرمانگرایی تا واقعگرایی»، به عنوان پژوهشگر برتر در بخش مدیریت انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، محمد تقی‌پور دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، گرایش تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم این واحد در نخستین کنفرانس بین المللی «علوم انسانی اسلامی از آرمانگرایی تا واقعگرایی" با توجه به کمیت و کیفیت مقالات علمی ارائه شده به عنوان پژوهشگر برتر قدردانی شد.

در بخشی از متن لوح قدردانی از این پژوهشگر، آمده است که در راستای ارائه مقالات متعدد و با ارزش والای علمی، شما را به عنوان پژوهشگر برتر اولین کنفرانس علوم انسانی اسلامی از آرمانگرایی تا واقعگرایی انتخاب کرده و توفیقات روز افزونتان را از یکتای متعال آرزومندیم.

http://ana.ir/i/94502