پنجشنبه  30  آبان  1398
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

دانشجوی دکتری واحد علوم و تحقیقات پژوهشگر برتر ژورنال IJIRSET شد

سه شنبه 19 مرداد 1395 ساعت 13:43
دانشجوی دکتری مهندسی صنایع واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی عنوان پژوهشگر برتر ژورنال آی جی آی آرست (IJIRSET) را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، محمد تقی‌پور دانشجوی دکتری مهندسی صنایع گرایش تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم این واحد عنوان پژوهشگر برتر ژورنالInternational Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology را کسب و از سوی سردبیر آن ژورنال مورد قدردانی قرار گرفت..

این پژوهشگر به عنوان عضو کمیته علمی در بخش مهندسی مکانیک و صنایع کنفرانس سراسری علوم مهندسی نیز انتخاب شده است.

http://ana.ir/i/108521