چهارشنبه  20  آذر  1398
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

صدور احکام مدیران گروه‌های آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی قم‎

دوشنبه 02 اسفند 1395 ساعت 12:28
در احکام جداگانه‌ای از سوی دکتر محمدسالار کسرایی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان قم، مدیران گروه‌های آموزشی دانشکده های علوم انسانی ، علوم پایه و فنی مهندسی منصوب شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از قم، در این احکام؛

دکتر نادر منیرپور به عنوان مدیر گروه رشته روانشناسی بالینی مقطع کارشناسی ارشد و روان شناسی عمومی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

نسیم رسولی به عنوان مدیر گروه رشته پرستاری

دکتر محمد علی قاسم زاده به عنوان مدیر گروه رشته شیمی مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری

فاطمه رفیعی به عنوان مدیر گروه رشته مامایی

دکتر مجتبی سهرابی به عنوان مدیر گروه رشته میکروبیولوژی مقطع کارشناسی و رشته ژنتیک مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

مهندس فرزانه واحد به عنوان مدیر گروه رشته گرافیک مقطع کارشناسی

دکتر فتانه تقی زاده فرهمند به عنوان مدیر گروه رشته فیزیک مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری

دکترعلی جعفر زاده دیزآبادی به عنوان مدیر گروه رشته معارف اسلامی

دکتر حسین کریمیان به عنوان مدیر گروه رشته های علوم تربیتی مقطع کارشناسی و رشته آموزش ابتدایی مقطع کارشناسی ناپیوسته

دکتر محمد عباسیان مطلق به عنوان مدیر گروه رشته مهندسی پرتو پزشکی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و رشته مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی

دکتر فاطمه جمالو به عنوان مدیر گروه رشته زیست شناسی – فیزیولوژی جانوری مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

دکتر رضا غلامی جمکرانی به عنوان مدیر گروه رشته های حسابداری ،مدیریت مالی ،مهندسی مالی و مدیریت صنعتی مالی مقطع دکتری

دکتر شهرداد دارابی به عنوان مدیر گروه رشته حقوق جزا و جرم شناسی مقطع کارشناسی ارشد و رشته حقوق کیفری و جرم شناسی مقطع دکتری

دکتر حسین جهانگیرنیا مدیر گروه رشته های حسابداری و مدیریت مالی مقطع کارشناسی ارشد

دکتر ابراهیم دلشاد معارف به عنوان مدیر گروه رشته حقوق مقطع کارشناسی

دکتر سید عباس برهانی به عنوان مدیر گروه رشته حسابداری مقطع کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته

دکتر امیر حسین سرکشیکیان به عنوان مدیر گروه رشته آموزش زبان انگلیسی مقطع کارشناسی ارشد و رشته ادبیات انگلیسی مقطع کارشناسی ارشد

دکتر علی اصغر آقایی به عنوان مدیر گروه رشته حقوق خصوصی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

دکتر محمد دخیلی به عنوان مدیر گروه رشته علوم آزمایشگاهی

دکتر محمد جنتی فر به عنوان مدیر گروه رشته ادبیات عرب مقطع کارشناسی ارشد و دکتری و ادبیات مقاومت و ادبیات پایداری مقطع کارشناسی ارشد

مهندس علیرضا دهستانی به عنوان مدیر گروه رشته مهندسی صنایع

دکتر فرید پروانه به عنوان مدیر گروه رشته مترجمی زبان انگلیسی مقطع کارشناسی و ادبیات انگلیسی مقطع کارشناسی و آموزش زبان انگلیسی مقطع کارشناسی ناپیوسته

مهندس لیلا اسماعیلی به عنوان مدیر گروه رشته مهندسی کامپیوتر

دکتر رسول ثانوی فرد به عنوان مدیر گروه رشته مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری و رشته مدیریت صنعتی تولید و عملیات مقطع دکتری و رشته مدیریت اجرایی مقطع کارشناسی ارشد

دکتر علی محسنی به عنوان مدیر گروه رشته های علوم سیاسی ،روابط بین الملل و جامعه شناسی (تمام گرایشها) مقطع دکتری

دکتر مصطفی خواجه مدیر گروه رشته مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی مقطع کارشناسی

دکتر محمد ترابی به عنوان مدیر گروه رشته های علوم سیاسی ،روابط بین الملل (تمام گرایش ها ) مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

دکتر حمید اسحاقی به عنوان مدیر گروه رشته زبانشناسی همگانی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری و رشته مترجمی انگلیسی مقطع کارشناسی ارشد

دکتر محمد مهدی احمدی به عنوان مدیر گروه رشته فقه و مبانی حقوق مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری و رشته فقه و حقوق جزا مقطع کارشناسی ارشد و رشته شناخت اندیشه های امام خمینی «ره» مقطع کارشناسی ارشد و رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی در اندیشه امام خمینی مقطع دکتری

دکتر حسن میرزاحسینی به عنوان مدیر گروه رشته مشاوره مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

دکتر شهرداد دارابی به عنوان مدیر گروه رشته حقوق کیفری و جرم شناسی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

دکتر حجت الله ابراهیمیان به عنوان مدیر گروه رشته حقوق عمومی و حقوق بین الملل مقطع دکتری

دکتر رکسانا عبدالهی به عنوان مدیر گروه رشته مهندسی معماری منصوب شدند.

کسرایی در این احکام پیشرفت و ارتقاء جایگاه دانشگاه در عرصه آموزش و پژوهش را در گرو فعالیت هدفمند گروههای آموزشی دانست و ابراز امیدواری کرد، انتظار می رود در طول دوران مدیریت، با برنامه ریزی و استفاده بهینه از کلیه امکانات و بهره مندی از توان اعضای هیات علمی و دانشجویان آن گروه، در خصوص وظایف مصرح در بخشنامه و آیین نامه های مربوط، اقدام شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان قم از جمله وظایف مدیران گروه های آموزشی را نظارت دقیق، بررسی و اظهار نظر در مورد محتوای دروس برشمرد و گفت: «همکاری با دانشکده و سایر گروههای آموزشی در زمینه اجرای برنامه های توسعه ای در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی و فراهم آوردن زمینه های تحقیقات هدفمند و کاربردی در گروه، برنامه ریزی و بستر سازی مناسب آموزشی با استفاده از استادان فاضل و برجسته با هدف تربیت دانشجویان عالم، محقق و متعهد برای تحقق اهداف و رشد و تعالی دانشگاه خواهد بود.»

http://ana.ir/i/160473
4 معاون و مدیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم منصوب شدند

4 معاون و مدیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم منصوب شدند

باید تحولی عظیم در علوم انسانی ایجاد شود

باید تحولی عظیم در علوم انسانی ایجاد شود