سه شنبه  21  آبان  1398
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
در نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت صورت می‌گیرد؛

بررسی سیاست‌ها و دشواری‌های پیاده‌سازی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 10:24
نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با موضوع اجرا و پایش سیاست‌ها و برنامه‌های رایج توسعه، الزامات، بایسته‌ها و دشواری‌های پیاده‌سازی الگو برگزار می‌شود.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت راهکارهای تبدیل الگو به گفتمان و عزم ملی و مشارکت همگانی در فرآیند تحقق و نظام پایش و نظارت بر حسن اجرای آن مورد بحث و تبادل‌نظر قرار خواهد گرفت.

اکنون که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بهره‌گیری از پیشنهادهای مراجع رسمی جمهوری اسلامی و نخبگان و صاحب‌نظران جامعه در مراحل نهایی ارتقا و تکمیل قرار دارد تحقق آن از طریق تحول عمیق و گسترده اجتماعی و اجرای آن با تصمیم و اراده نظام جمهوری اسلامی مهم‌ترین دل‌نگرانی علاقه‌مندان پیشرفت کشور و منتقدان الگوی پیشرفت است.

تحقق موفق الگو مستلزم فراهم شدن زمینه‌های اجتماعی مناسب در بخش‌های مختلف و مشارکت فراگیر و امیدوارانه مردمی است. هم‌چنین با توجه به عدم اجرای مطلوب اسناد برنامه‌ای کشور، ضمانت‌های حقوقی و اراده حاکمیتی برای اجرای الگو ضروری است. از این‌رو این دو موضوع که پیوندی وثیق با هم دارند به‌منزله مبرم‌ترین بحث علمی و راهبردی فراروی جریان پیشرفت کشور قرار دارد.

انتهای پیام/4040/

http://ana.ir/i/441539
پایان‌نامه آغاز راه است نه پایان راه

پایان‌نامه آغاز راه است نه پایان راه

دانشگاه‌ها بیانیه گام دوم انقلاب را تبیین کنند

دانشگاه‌ها بیانیه گام دوم انقلاب را تبیین کنند

جدیدترین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی منتشر شد

جدیدترین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی منتشر شد

تدوین مدل مفهومی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی در دانشگاه آزاد

تدوین مدل مفهومی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی در دانشگاه آزاد