دوشنبه  27  آبان  1398
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها/7

چهره‌ای متين و جذاب از ارزش‌های اسلامی به دانشجویان ارائه شود

پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت 01:43
ارائه چهره‌ای متين و جذاب از آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی از جمله اقداماتی است که مسئولان مربوط به اسلامی‌کردن دانشگاه‌ها باید به آن توجه کنند.

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه و سیاست گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، «سند دانشگاه اسلامی» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، با امضای رئیس‌ جمهور به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی ارسال و به‌وسیله معاونت‌های مربوطه به دانشگاه‌ها در مردادماه سال ۹۲ ابلاغ شده است.

در شماره قبلی اسلامی شدن دانشگاه‌ها، به برخی از مؤلفه‌های نظام برنامه‌ریزی فرهنگی از عناصر سیاست‌های اسلامی شدن دانشگاه‌ها پرداختیم.

گفته شد که احیای حفظ و ترویج فرهنگ اصیل اسلام در محیط‌های علمی با استفاده از روش‌های کارآمد و هماهنگ با محیط‌های علمی از جمله اقداماتی است که مسئولان مربوط به سند دانشگاه اسلامی باید نسبت به آن اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

در این شماره به مؤلفه‌های دیگر نظام برنامه‌ریزی فرهنگی از عناصر سیاست‌های اسلامی شدن دانشگاه‌ها می‌پردازیم.

توجه به ملازمات و پيوستگی نظام آموزش و پرورش با نظام آموزش عالی در برنامه‌ريزیهای فرهنگی و زمينه‌سازی به منظور ايجاد توانايی بحث و گفتگو و نقد و ارزيابی ساير فرهنگ‌ها و تمدن‌ها از جمله اقداماتی است که مسئولان مربوط به اسلامی کردن دانشگاه‌ها باید انجام دهند.

از دیگر کارهایی که مسئولان مربوطه باید در زمینه اسلامی شدن دانشگاه‌ها انجام دهند، می‌توان به مواردی اعم از توجه به مقتضيات زمان و نيازها، علايق و رشته‌های تحصيلی دانشجويان در برنامه‌ريز‌ی‌های فرهنگی و ارائه چهره‌ای متين و جذاب از آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی و رعايت ويژگیهای معماری اسلامی و ملی در طراحی فضاهای كالبدی دانشگاه اشاره کرد.

انتهای پیام/4122/4118/

http://ana.ir/i/374585
پژوهش‌های فرهنگی اساتید حمایت ویژه شود

پژوهش‌های فرهنگی اساتید حمایت ویژه شود

اساتید نقش مهم تربیتی در ارتقای علمی و فرهنگی دانشجویان دارند

اساتید نقش مهم تربیتی در ارتقای علمی و فرهنگی دانشجویان دارند

اساتید، دانشجویان را به مشارکت در بحث‌های آموزشی تشویق کنند

اساتید، دانشجویان را به مشارکت در بحث‌های آموزشی تشویق کنند

نظام پرداخت حقوق اساتید باید اصلاح شود

نظام پرداخت حقوق اساتید باید اصلاح شود

جایگاه تحقیق در دانشگاه‌ها باید ارتقا پیدا کند

جایگاه تحقیق در دانشگاه‌ها باید ارتقا پیدا کند

برای اصلاح روش‌های تدریس الگوهای جدید ارائه شود

برای اصلاح روش‌های تدریس الگوهای جدید ارائه شود

دانشگاه‌ها از تجربه‌ حوزه‌های علمیه به نحو احسن استفاده کنند

دانشگاه‌ها از تجربه‌ حوزه‌های علمیه به نحو احسن استفاده کنند

آموزش و پرورش و آموزش عالی باید هماهنگ‌تر باشند

آموزش و پرورش و آموزش عالی باید هماهنگ‌تر باشند

علوم انسانی اهمیت ویژه‌ای در تربیت نیروی انسانی متخصص دارد

علوم انسانی اهمیت ویژه‌ای در تربیت نیروی انسانی متخصص دارد

معرفی مفاخر علمی در متون درسی موجب تقویت روحیه خودباوری می‌شود

معرفی مفاخر علمی در متون درسی موجب تقویت روحیه خودباوری می‌شود

متون درسی با بهره‌گیری از ارزش‌های اسلامی بازنگری شود

متون درسی با بهره‌گیری از ارزش‌های اسلامی بازنگری شود

هماهنگی علم و دین در تدوین متون درسی مورد توجه ویژه قرار گیرد

هماهنگی علم و دین در تدوین متون درسی مورد توجه ویژه قرار گیرد

فرهنگ اصیل اسلام در محیط‌های علمی باید ترویج بیشتری پیدا کند

فرهنگ اصیل اسلام در محیط‌های علمی باید ترویج بیشتری پیدا کند

دانشجویان از نظر علمی و اخلاقی باید به‌صورت مستمر ارزیابی شوند

دانشجویان از نظر علمی و اخلاقی باید به‌صورت مستمر ارزیابی شوند

دانشجو عنصری اثرگذار در اسلامی شدن دانشگاه‌هاست

دانشجو عنصری اثرگذار در اسلامی شدن دانشگاه‌هاست

 استاد، مهم‌ترین عنصر در اسلامی شدن دانشگا‌ه‌هاست

استاد، مهم‌ترین عنصر در اسلامی شدن دانشگا‌ه‌هاست

رشد معنوی دانشجویان از ویژگی‌های دانشگاه اسلامی است

رشد معنوی دانشجویان از ویژگی‌های دانشگاه اسلامی است

اجرای سند دانشگاه اسلامی یکی از راه‌های رسیدن به اقتدار علمی است

اجرای سند دانشگاه اسلامی یکی از راه‌های رسیدن به اقتدار علمی است