پنجشنبه  21  فروردین  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

اجرای طرح آموزشی سفیران سلامت در واحد گرمسار

چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394 ساعت 08:53
در راستای توانمندسازی دانشجویان در زمینه روش‌های خودمراقبتی و سبک زندگی سالم، شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار و مرکز مشاوره معاونت دانشجویی واحد گرمسار طرح آموزشی سفیران سلامت ویژه دانشجویان را در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار اجرا کردند.

به گزارش خبرنگار آنا، مریم سعیدی کارشناس ارشد آموزش بهداشت و فاطمه مطلبی طبایی کارشناس ارشد واحد سلامت نوجوانان و جوانان شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار، آموزش های لازم در خصوص خودمراقبتی، چگونگی اجرا و مراحل آن که برای دانشجویان مفید، کارآمد و راهگشا است، ارائه کردند.

در این طرح دانشجویان پس از دریافت کتاب راهنمای سفیران سلامت و پرسش‌نامه های پیش آزمون و گذراندن این دوره و اخذ مدرک مربوطه به عنوان سفیران سلامت در خانواده و جامعه مروج برنامه‌های سلامت خواهند بود.

خودمراقبتی، موضوعی است که افراد جامعه باید برای تامین، حفظ و ارتقای سلامت شان انجام می دهند. این مراقبت‌ها برای فرزندان، خانواده، دوستان، همسایگان و هم‌محلی‌ها صورت می گیرد.

خودمراقبتی می‌تواند در زمینه‌های مختلفی از جمله، تنفس، حواس پنجگانه، تغذیه، تحرک، احساسات، تفکر، کار و تفریح، برقراری ارتباط، سلامت جنسی، تعالی و کشف معنا انجام شود.

توجه به خودمراقبتی در کشورهای مختلف آثار چشمگیری در زمینه افزایش سواد سلامت و ارتقای بهداشت داشته است. در کشور ما نیز با گذشت زمان جایگاه خود را به دست می آورد.

طرح آموزش سفیران سلامت توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار و با مشارکت معاونت دانشجویی واحد گرمسار به اجرا در آمده و محتوای این آموزش‌ها در زمینه چالش‌ها و عوامل خطر مرتبط با سلامت جوانان و میانسالان جامعه است.

http://ana.ir/i/18905