جمعه  15  فروردین  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
به مدیر مسئولی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز صورت گرفت

نمایه شدن مجله علمی پژوهشی بین‌المللی سلامت زنان و علوم باروری در پایگاه‌های ‌بین‌المللی

شنبه 28 فروردین 1395 ساعت 14:02
به مدیریت و سردبیری دکتر آرش خاکی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز مجله علمی پژوهشی بین المللی سلامت زنان و علوم باروری موفق به نمایه شدن در پایگاه‌های SCOPUS و (ISI (WOS شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا در تبریز، دکتر آرش خاکی دانشیار پایه ۱۴ گروه پاتوبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و سردبیر مجله علمی پژوهشی بین المللی سلامت زنان و علوم باروری و مجله بیولوژی پزشکی است.

این دو مجله دارای رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران بوده و در فروردین سال جاری مجله بین المللی سلامت زنان و علوم باروری موفق به اندکس در پایگاه‌های SCOPUS و( ISI (WOS شد.

این موفقیت به نام شهر تبریز و کشور ایران در کنار انتشارات معتبر علمی جهانی همچون: الزویر، اسپیرنگر، تایلر فرانسیس، دانشگاه آکسفورد ودانشگاه ایندیانای آمریکا به ثبت رسیده است.

سردبیر این نشریات از اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز وسایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، محققان، دانشجویان و دانش پژوهان برای ارسال مقالات ارزنده خود به آدرس‌های الکترونیکی: www.ijwhr.net و www.cjmb.org دعوت به عمل می‌آورد.

خاکی مدیرعامل شرکت دانش بنیان بین المللی پارت طب ارس بوده، دارای شاخص ضریب تأثیر ۱۲ (12: h- index) در پایگاه علمیSCOPUS، یکصد مقاله ISI و بین المللی، بیش از ۵۰ مقاله علمی پژوهشی، حضور و ارائه مقاله در بیش از ۶۰ کنگره بین المللی، مولف هفت جلد کتاب دانشگاهی به زبان‌های فارسی و انگلیسی، تألیف سه فصل از کتب انگلیسی دانشگاهی در خارج از کشور تاکنون، ثبت هفت اختراع و جایزه مقاله بر‌تر کنگره بین المللی آندرولوژی آمریکا در سال۲۰۱۲ در کشورهای آمریکا و کانادا در کارنامه علمی پژوهشی خود است.

http://ana.ir/i/77957
انتشار 16 مجله علمی در دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی

انتشار 16 مجله علمی در دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی