شنبه  16  فروردین  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

مجله مطالعات جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در ایستگاه 34

سه شنبه 23 خرداد 1396 ساعت 14:13
سی و چهارمین  شماره مجله علمی و پژوهشی مطالعات جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، خرداد جاری منتشر شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از تبریز، در این شماره از این مجله مقاله هایی با عنوان‌های؛ تدوین مدل مفهومی حاصل از تلفیق دانش بومی و نوین با استفاده از نظریه بنیانی در احیا، حفظ، نگهداری و بهره‌برداری از منابع طبیعی با رویکرد پساتوسعه (مورد مطالعه: ایل ممسنی استان فارس)/ رابطه عوامل اجتماعی و آگاهی از قوانین با آگاهی از حقوق شهروندی در بین شهروندان شهر رشت/ تبیین سبک مدیریت تعارض مدیران مدارس بر اساس فرسودگی شغلی و استرس شغلی آنان در مناطق آموزش و پرورش شهرستان‌های خوی و چایپاره/ مقایسه نگرش کارکنان و زندانیان زندان خلخال نسبت به حقوق شهروندی/ طراحی مدل بومی مدیریت ارتباطات بحران در شهر تهران/ بررسی رضایت از زندگی زناشویی در میان زوجین دارای سبک‌های سنتی و مدرن و عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با آن در شهر میاندوآب/ بررسی ارتباط بین تبلیغات رسانه‌ای با ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان فروشگاه‌های ورزشی شهر تبریز/ مطالعه رابطه بین میزان هوش فرهنگی با انتخاب ژانر فیلم‌های سینمایی در بین دانشجویان کارشناسی‌ارشد علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز درج شده است.

مجوز انتشار مجله مطالعات جامعه شناسی از سوی کمسیون بررسی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی صادر شده و به استناد رای هشتاد و سومین و هشتاد و چهارمین جلسه کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی دارای درجه علمی - پژوهشی شناخته شده است.

صاحب امتیاز این نشریه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بوده و دکتر محمود علمی و دکتر حسین بنی فاطمه مدیر مسئول و سردبیر آن هستند.

علاقه‌مندان برای دریافت فایل مجله، کسب اطلاعات تکمیلی و مکاتبه به سایت http://jss.iaut.ac.ir مراجعه کنند.

http://ana.ir/i/187084
انتشار 16 مجله علمی در دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی

انتشار 16 مجله علمی در دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی