چهارشنبه  20  فروردین  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

معرفی رئیس و نایب رئیس کانون آهنگسازان سینمای ایران

سه شنبه 30 آبان 1396 ساعت 18:41
کامبیز روشن روان و فریدون شهبازیان، رییس و نایب رییس کانون آهنگسازان سینمای ایران شدند.

به گزارش گروه فرهنگی آنا، پس از برگزاری مجمع عمومی کانون آهنگسازان سینمای ایران با حضور اکثر اعضای کانون، انتخابات داخلی این تشکل صنفی در نشست شورای مرکزی و با حضور برگزیدگان مجمع عمومی برگزار و مسئولیت های داخلی کانون به اتفاق آرا به شرح زیر تعیین شد:

شورای مرکزی:

کامبیز روشن روان (رییس)

فریدون شهبازیان (نایب رییس)

محمد سریر

کارن همایونفر (سخنگوی کانون)

مهدی بزرگمهر (دبیر و خزانه دار)

در مجمع عمومی اخیر این کانون به ترتیب آرا نتایج زیر حاصل شد:

علی البدل شورای مرکزی: امیر معینی، آریا عظیمی نژاد

بازرس اصلی: بیتا بهشتیان

بازرس علی البدل: بهنام صبوحی

http://ana.ir/i/234194