پنجشنبه  28  شهریور  1398
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
آیه‌های راه‌نما/ 317

آیه‌های 111 تا 115 سوره هود را با هم بشنویم/ مقاومت طبق فرمان خداوند

يكشنبه 03 شهریور 1398 ساعت 00:05
در سیصد و هفدهمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 111 تا 115 سوره مبارکه هود را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.

به گزارش خبرنگار حوزه معارف اسلامی گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری آنا، در سیصد و هفدهمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 111 تا 115 سوره مبارکه هود را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.

 انتهای پیام/4104/

http://ana.ir/i/412030
آیه‌های 36 تا 40 سوره یوسف را با هم بشنویم/ یوسف (ع) در زندان عزیز مصر

آیه‌های 36 تا 40 سوره یوسف را با هم بشنویم/ یوسف (ع) در زندان عزیز مصر

آیه‌های 31 تا 35 سوره یوسف را با هم بشنویم/ وقتی زندان، بهتر از خفت و گناه است

آیه‌های 31 تا 35 سوره یوسف را با هم بشنویم/ وقتی زندان، بهتر از خفت و گناه است

آیه‌های 26 تا 30 سوره یوسف را با هم بشنویم/ پیراهن دریده‌شده؛ گواه پاک بودن یوسف(ع)

آیه‌های 26 تا 30 سوره یوسف را با هم بشنویم/ پیراهن دریده‌شده؛ گواه پاک بودن یوسف(ع)

آیه‌های 21 تا 25 سوره یوسف را با هم بشنویم/ مواجهه یوسف جوان و همسر عزیز مصر

آیه‌های 21 تا 25 سوره یوسف را با هم بشنویم/ مواجهه یوسف جوان و همسر عزیز مصر

آیه‌های 16 تا 20 سوره یوسف را با هم بشنویم/ دروغ بزرگ پسران حضرت یعقوب(ع)

آیه‌های 16 تا 20 سوره یوسف را با هم بشنویم/ دروغ بزرگ پسران حضرت یعقوب(ع)

آیه‌های11 تا 15سوره یوسف را با هم بشنویم/ یوسف (ع) در چاه کینه برادرانش

آیه‌های11 تا 15سوره یوسف را با هم بشنویم/ یوسف (ع) در چاه کینه برادرانش

آیه‌های 6 تا 10 سوره یوسف را با هم بشنویم/ فکر پلید برادران حضرت یوسف(ع)

آیه‌های 6 تا 10 سوره یوسف را با هم بشنویم/ فکر پلید برادران حضرت یوسف(ع)

آیه‌های 1 تا 5 سوره یوسف را با هم بشنویم/ رویای عجیب یوسف(ع)

آیه‌های 1 تا 5 سوره یوسف را با هم بشنویم/ رویای عجیب یوسف(ع)

آیه‌های 121تا 123 سوره هود را با هم بشنویم/ پروردگاری که از اعمال بندگان غافل نیست

آیه‌های 121تا 123 سوره هود را با هم بشنویم/ پروردگاری که از اعمال بندگان غافل نیست

آیه‌های 116 تا 120 سوره هود را با هم بشنویم/ قوت قلب پیامبر(ص) با نقل داستان انبیا

آیه‌های 116 تا 120 سوره هود را با هم بشنویم/ قوت قلب پیامبر(ص) با نقل داستان انبیا

آیه‌های 106 تا 110 سوره هود را با هم بشنویم/ نیکبختان و بدبختان روز قیامت

آیه‌های 106 تا 110 سوره هود را با هم بشنویم/ نیکبختان و بدبختان روز قیامت

آیه‌های 101 تا 105 سوره هود را با هم بشنویم/ فرجام خدایان دروغین

آیه‌های 101 تا 105 سوره هود را با هم بشنویم/ فرجام خدایان دروغین

آیه‌های 96 تا 100 سوره هود را با هم بشنویم/ حکایت شهرهایی با مردمان ستمکار

آیه‌های 96 تا 100 سوره هود را با هم بشنویم/ حکایت شهرهایی با مردمان ستمکار

آیه‌های 91 تا 95 سوره هود را با هم بشنویم/ عذاب مردم مدین و قوم ثمود

آیه‌های 91 تا 95 سوره هود را با هم بشنویم/ عذاب مردم مدین و قوم ثمود

آیه‌های 86 تا 90 سوره هود را با هم بشنویم/ گفتگوی شعیب (ع) با قومش

آیه‌های 86 تا 90 سوره هود را با هم بشنویم/ گفتگوی شعیب (ع) با قومش

آیه‌های 81 تا 85 سوره هود را با هم بشنویم/ آیا صبح نزدیک نیست؟

آیه‌های 81 تا 85 سوره هود را با هم بشنویم/ آیا صبح نزدیک نیست؟

آیه‌های 76 تا 80 سوره هود را با هم بشنویم/ مواجهه حضرت لوط(ع) با قوم زشت‌کردار

آیه‌های 76 تا 80 سوره هود را با هم بشنویم/ مواجهه حضرت لوط(ع) با قوم زشت‌کردار

آیه‌های 71 تا 75 سوره هود را با هم بشنویم/ تعجب همسر حضرت ابراهیم(ع) از فرستادگان خداوند

آیه‌های 71 تا 75 سوره هود را با هم بشنویم/ تعجب همسر حضرت ابراهیم(ع) از فرستادگان خداوند

آیه‌های 66 تا 70 سوره هود را با هم بشنویم/ مهمان‌نوازی حضرت ابراهیم (ع)

آیه‌های 66 تا 70 سوره هود را با هم بشنویم/ مهمان‌نوازی حضرت ابراهیم (ع)

آیه‌های 61 تا 65 سوره هود را با هم بشنویم/ شتری که عامل امتحان یک قوم شد

آیه‌های 61 تا 65 سوره هود را با هم بشنویم/ شتری که عامل امتحان یک قوم شد