شنبه  27  مهر  1398
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
رئیس شورای سیاست‌گذاری کنفرانس حکمرانی:

محور اصلی سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی استفاده از توان جوانان است

رئیس شورای سیاستگذاری کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی گفت: در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی تاکید بر استفاده کردن از جوانان در سیاستگذاری و حکمرانی کشور است.

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه و سیاست گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، سعید سهراب‌پور در اولین نشست خبری سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی با محوریت انتقال نسل در حاکمیت اظهار کرد: برگزاری این کنفرانس ها به تقویت دانشگاهیان و سیاست‌گذاران کمک بسیاری می کند و باعث حل مسائل کشور با اصلاح سیاست‌های کلان کشور خواهد شد.

وی افزود: در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی بر استفاده کردن از جوانان در سیاستگذاری و حکمرانی کشور تاکید فراوانی می‌شود. جوانان باید در کارهای اجرایی مملکت ورود جدی پیدا کنند و مدل حکمرانی به شیوه جوانان قطعاً اثرگذار خواهد بود.

رئیس شورای سیاست‌گذاری کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی بیان کرد: انتقال نسل جوان به حاکمیت باید اتفاق بیفتد و شاهد شکوفایی جوانان در عرصه‌های مدیریتی در آینده باشیم. در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی، با جدیت منویات مقام معظم رهبری را در زمینه حکمرانی بررسی و راهکارهای عملیاتی آن را به نهادهای اجرایی پیشنهاد می‌کنیم.

علی ملکی رئیس پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: افزایش تعامل جدی اصحاب نظر و عمل یکی از اهداف کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی است و در حال پیگیری هستیم که این کنفرانس بدون کم و کاست برگزار شود.

وی افزود: دانشگاه و دستگاه های اجرایی از یکدیگر گلایه هایی دارند. محققان دانشگاهی می گویند که صنعت با ما ارتباط ندارد و همینطور صنعتگران از ایده های ضعیف دانشگاهیان سخن می گویند. کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی فضای خوبی است که شکاف میان دانشگاهیان و صنعتگران و اجراکنندگان دستگاه های کشور برطرف شود.

رئیس پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف بیان کرد: برای این کنفرانس از سخنرانانی استفاده خواهد شد که در حوزه اجرا و علمی و تحقیقاتی صاحب نظر باشند و بتوانند پیشنهاداتی در قالب های جدید مدل حکمرانی کشور ارائه کنند.

ملکی خاطرنشان کرد: گسترش مجموعه های تحقیقاتی در قالب پژوهشکده و اندیشکده سیاستگذاری یکی دیگر از اهداف کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی است. این پژوهشکده ها در ایران کم است که باید افزایش پیدا کند تا حل مشکلات کشور به دست دانشگاهیان عملیاتی شود.

انتهای پیام/4118/

http://ana.ir/i/429504
دانشگاهیان نقش موثری در حکمرانی کشور ایفا می‌کنند

دانشگاهیان نقش موثری در حکمرانی کشور ایفا می‌کنند

استفاده صحیح از ظرفیت کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری سبب حل مشکلات کشور خواهد شد

استفاده صحیح از ظرفیت کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری سبب حل مشکلات کشور خواهد شد

دانشگاه شریف میزبان دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی

دانشگاه شریف میزبان دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی

«حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی» در ایستگاه بهمن‌ماه شریف

«حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی» در ایستگاه بهمن‌ماه شریف

دومین کنفرانس کمیته آموزش عالی کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

دومین کنفرانس کمیته آموزش عالی کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی