پنجشنبه  28  شهریور  1398
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
پیشنهاد اندیشه‌ورزی/

جای بررسی راه‌های پیشگیری از جرم در دانشگاه خالی است

«بررسی راه‌های پیشگیری از جرم» موضوعی است که می‌تواند برای برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها استفاده شود.

به گزارش خبرنگار حوزه اندیشه و کرسی‌های آزاداندیشی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، در مجموعه خبرهای پیشنهاد اندیشه‌ورزی تاکنون سعی کردیم ضمن توجه به مطالبه مقام معظم رهبری از دانشجویان در رابطه با برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی، موضوعاتی با توجه به نیازهای روز و اساسی به دانشجویان ارائه کنیم.

۱۳ مهر ۹۰ در دیدار نخبگان و برگزیدگان علمی با مقام معظم رهبری، ایشان ضمن انتقاد از نبود اهتمام لازم به مسئله کرسی‌های آزاداندیشی با وجود تأکیدهای مکرر، خاطرنشان کردند: جوانان باید با فکر کردن، نوشتن و انعکاس ایده‌های خود در کرسی‌های آزاداندیشی فضای گفتمانی به‌وجود آوردند.

معظم‌له همچنین بیان کردند: این کرسى‌‌هاى آزاداندیشى که ما مطرح کردیم مستلزم بحث‌هاى آزاد دانشجویى در محیط دانشگاه‌‌هاست، بسیارى از مسائلى را که در اینجا دوستان مطرح کردند، می‌تواند تعیین تکلیف کند، روشن کند؛ جهات مثبت و منفىِ هر مطلبى را در بحث‌هاى دانشجویى باید بتوانند به دست بیاورند.

«بررسی راه‌های پیشگیری از جرم» موضوعی است که می‌تواند به‌عنوان مبحثی برای مباحثه علمی در بوته نقد دانشگاه قرار گیرد.

بر اساس تحقیقات پژوهشگران پیشگیری را می‌توان یکی از راهبردهای اساسی در حوزه کنترل اجتماعی برشمرد که دربردارنده مجموعه راهکارهای مستقیم و غیرمستقیم با هدف ایجاد امکانات و موقعیت‌های بازدارنده از وقوع جرم و کجروی طراحی و تدوین می‌شود.

در ایران، هنوز فقدان سیاست‌گذاری جامع در این عرصه بیش از پیش احساس می‌شود؛ بررسی نقاط ضعف و ابهام راهکارهای ارائه شده در حوزه پیشگیری از جرم موضوعی است که نیازمند اقدام علمی و آزاداندیشی دانشگاهیان است.

مدیریت آسیب‌های اجتماعی در جامعه ایران به مراتب دشوارتر از جوامعی است که نظام ارزشی و هنجاری تفکیک شده‌ای دارند. زیرا در جوامع غیردینی لزوماً قوانین موضوعه مبتنی بر ارزش‌های مذهبی نیستند و لذا ناکارآمدی هنجارهای اجتماعی از جمله قوانین و بازیگران نقش‌ها به ارزش‌های مذهبی ارتباطی پیدا نمی‌کند.

ولی در ایران، چون قوانین مبتنی بر ارزش‌های مذهبی‌اند و این دو از هم تفکیک نشده‌اند، ناکارآمدی قوانین، یک مسئله ارزشی می‌شود؛ برای غلبه بر این مشکل، دانشگاهیان بایستی بتوانند با بومی‌سازی دلالت‌های سیاستی نظریه‌های تبیین رفتارهای انحرافی، زمینه را برای مدیریت علمی پیشگیری از جرایم فراهم سازند.

موضوع «بررسی راه‌های پیشگیری از جرم» در این قسمت از پیشنهاد اندیشه‌ورزی به دانشگاهیان ارائه می‌شود تا در فضای کرسی‌های آزاداندیشی به بحث پیرامون این موضوع بپردازند.

انتهای پیام/۴۱۱۵/ن

http://ana.ir/i/383129
«هویت اجتماعی زنان» در نظام جمهوری اسلامی چگونه باید باشد؟

«هویت اجتماعی زنان» در نظام جمهوری اسلامی چگونه باید باشد؟

فرهنگ‌سازی بهترین راه برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی است

فرهنگ‌سازی بهترین راه برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی است

آیا نظام پارلمانی جایگزین نظام ریاستی می‌شود؟

آیا نظام پارلمانی جایگزین نظام ریاستی می‌شود؟

نظارت متمرکز یا تمرکززدایی از نظارت موضوعی برای کرسی‌ آزاداندیشی

نظارت متمرکز یا تمرکززدایی از نظارت موضوعی برای کرسی‌ آزاداندیشی

نقش دانشگاه‌ها در «ادغام بانکی» چیست؟

نقش دانشگاه‌ها در «ادغام بانکی» چیست؟

«حجاب از التزام به قانون تا عقیده» در بوته نقد دانشگاه قرار گیرد

«حجاب از التزام به قانون تا عقیده» در بوته نقد دانشگاه قرار گیرد

اردوکشی خیابانی یا گفتگو؛ راهکار حل مشکلات در دانشگاه کجاست؟

اردوکشی خیابانی یا گفتگو؛ راهکار حل مشکلات در دانشگاه کجاست؟

جامعه مطلوب قرآنی چه ویژگی‌هایی دارد؟

جامعه مطلوب قرآنی چه ویژگی‌هایی دارد؟

راهکار منطقی اقدام متقابل برابر طرف‌های برجام چیست؟

راهکار منطقی اقدام متقابل برابر طرف‌های برجام چیست؟