چهارشنبه  13  فروردین  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
تازه‌های نشر؛

کتاب «مکانیک کوانتومی به زبان ساده» به پیشخوان کتابفروشی‌ها رسید

سه شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 10:50
چاپ نخست کتاب «مکانیک کوانتومی به زبان ساده» در انتشارات معین منتشر شد.

به گزارش خبرنگار حوزه ادبیات و کتاب گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری آنا، کتاب «مکانیک کوانتومی به زبان ساده» با زیرعنوان «توضیح مختصر کارکردهای درونی جهان» نوشته «جما لاوندر» با ترجمه «بهرام معلمی» از مجموعه كتاب‌های زیتون در انتشارات معین منتشر شد.

در این کتاب آسان‌ترین راه درک و فهم فیزیک کوانتومی را از گربه شرودینگر تا رایانه‌های کوانتومی خواهید یافت.

در بخشی از این کتاب می‌خواینم: «ﺟﻬﺎن ﻓﻴﺰیک ﻛﻮاﻧﺘﻮمی ﻣﻜﺎن ﺷﮕﻔتی اﺳﺖ؛ در اﻳﻦ ﺟـﺎ ذرات رﻳـﺰ اتمی می‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎرﻫﺎی ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎیی اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. اﻳﻦ ذرات می‌توانند ازیک ﺟﺎ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻣﻜﺎن دﻳﮕﺮی ﭘﺪیدار ﺷﻮﻧﺪ، ﻳﺎ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦﻛﻪ در دو ﺳﻮی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻬﺎن هستی‌اﻧﺪ، در یک آن ﺑﻴﻨﺸﺎن راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد. ذرات حقیقی می‌تواﻧﻨﺪ ﺑﺎ ذرات ﻣﺠﺎزی، که اﻧﺮژی را از ﺟﻬﺎن هستی وام می‌ﮔﻴﺮﻧﺪ، درآﻣﻴﺰﻧﺪ، و اﻳﻦ ﺑﺮﻫﻢ ﻛﻨﺶﻫﺎ ﺑﺮ ﻧﻴﺮوﻫـﺎیی ﺑﻨﻴـﺎدی ﺣﺎﻛﻢ‌اﻧﺪ ﻛﻪ اﺗﻢ‌ها و ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎ را ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﮕﻪ می‌دارﻧﺪ و ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺧـﻮد ﻣﺎده را ﻓﺮاﻫﻢ می‌آورﻧﺪ».

چاپ اول کتاب «مکانیک کوانتومی به زبان ساده» با زیرعنوان «توضیح مختصر کارکردهای درونی جهان» در 422 صفحه و در قظع رقعی از سوی انتشارات معین وارد بازار کتاب شد.

انتهای پیام/4028/

http://ana.ir/i/474129
نامه‌نگاری دو اندیشمند در پاسخ به سؤال «از غرب چه مانده است؟»

نامه‌نگاری دو اندیشمند در پاسخ به سؤال «از غرب چه مانده است؟»

کتاب «دیگردوستی مؤثر» به پله دوم رسید

کتاب «دیگردوستی مؤثر» به پله دوم رسید

همه چیز درباره روایتگری و نوشتن در «روایت و ذهن نویسا»

همه چیز درباره روایتگری و نوشتن در «روایت و ذهن نویسا»

کتاب «درآمدی بر نقد قوه حکم کانت» منتشر شد

کتاب «درآمدی بر نقد قوه حکم کانت» منتشر شد

همه چیز درباره نویسنده بهترین رمان پلیسی ایران در «راه ننوشته»

همه چیز درباره نویسنده بهترین رمان پلیسی ایران در «راه ننوشته»