دوشنبه  18  فروردین  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

نامزدهای 3 گروه در جشنواره نقد کتاب معرفی شدند

يكشنبه 17 آذر 1398 ساعت 09:50
نامزدهای شانزدهمین جشنواره نقد کتاب در سه گروه علوم اجتماعی، علوم سیاسی و ارتباطات معرفی شدند.

 

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری آنا، در گروه علوم اجتماعی هشت مقاله بدن به مثابه عرصه نبرد طبقاتی: بررسی و نقد کتاب کالیبان و ساحره، محمد غفوری، فصلنامه نقد کتاب علوم انسانی، ش۳و۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۷، بررسی انتقادی کتاب جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی، وکیل احمدی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۱۲، اسفند ۱۳۹۷، بررسی نقادانه کتاب جامعه شناسی و آموزش و پرورش، بیژن زارع، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۱۲، اسفند ۱۳۹۷، بررسی و ارزیابی کتاب ایدئولوژی و اتوپیا: مقدمه ای بر جامعه شناسی شناخت، فرهنگ ارشاد، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۱۲، اسفند ۱۳۹۷، در ستایش پرچم داران عقل گرایی: بررسی و نقد کتاب عرب و مدرنیته: پژوهشی در گفتمان مدرنیست ها، محمدهادی احمدی، فصلنامه نقد کتاب علوم انسانی، ش۱و۲، بهار و تابستان ۱۳۹۷، مرور انتقادی بر کتاب سرمایه داری، خانواده و زندگی شخصی، مریم اسکافی، پژوهشنامة انتقادی متون، ش۱۲، اسفند ۱۳۹۷، مطالعات فقر و نابرابری در ایران: نقد کتاب ضرورت مبارزه با پدیدة فقر و نابرابری در ایران، محمد فرهادی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۱۲، اسفند ۱۳۹۷ و نوربرت الیاس و صورتبندی اجتماعی- تاریخی سیمای یک نابغه، عرفان خلّاقی، زیبا شناخت، ش۱، تابستان ۱۳۹۷ به عنوان نامزد این دوره از جشنواره نقد کتاب معرفی شدند.

همچنین در گروه علوم سیاسی مقاله‌های داعش: خشونت شرقی و نقد عقل فاشیستی، تأملی انتقادی در روش، محتوا و مدعای اثر، قدیر نصری، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۶، شهریور ۱۳۹۷، درآمدی بر نقد نگرش فرهنگ محور در سیاست خارجی، نقد کتاب زبان، گفتمان و سیاست خارجی، مقصود رنجبر، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۶، شهریور ۱۳۹۷، روان کاوی لاکانی و امکان باز آفرینی امر سیاسی: بازخوانی انتقادی لاکان و امرسیاسی، علی اشرف نظری، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۶، شهریور ۱۳۹۷، مانیفستی علیه خوش بینی و خودآگاهی: نقدی بر فلسفه آرتور شوپنهاور با تکیه بر کتاب اخلاق، قانون و سیاست، رضا نصیری حامد، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۶، شهریور ۱۳۹۷، نقدی بر کتاب جهان پسا- امریکایی، حسین پوراحمد میبدی و امیر عباسی خوشکار، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۶، شهریور ۱۳۹۷ و نقدی بر کتاب روشنفکران ایران: روایت های یأس و امید، ایدئولوژی روشنفکرانه در جامعه شناسی روشنفکران ایران، عباس خلجی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۶، شهریور ۱۳۹۷ به مرحله دوم داوری راه پیدا کردند.

در گروه ارتباطات مقاله تولید علم انسانی قرآنی بدون التزام به قواعد تفسیر: نقد کتاب هم شناسی فرهنگی ...، مصطفی همدانی، دین و سیاست فرهنگی، ش ۱۰، بهار و تابستان ۱۳۹۷ جواز ورود به مرحله دوم داوری را کسب کرد.

اختتامیه شانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب با اعلام اسامی برگزیدگان و مقالات شایسته قدردانی، در آذر ماه برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/4028/

http://ana.ir/i/449025
شانزدهمین جشنواره نقد کتاب برگزیدگان خود را شناخت

شانزدهمین جشنواره نقد کتاب برگزیدگان خود را شناخت

کتاب «فرهنگ اگزیستانسیالیسم» نقد و بررسی می‌شود

کتاب «فرهنگ اگزیستانسیالیسم» نقد و بررسی می‌شود

تجدید چاپ کتابی درباره امام زمان (عج)

تجدید چاپ کتابی درباره امام زمان (عج)

جزئیات برگزاری اختتامیه جشنواره نقد کتاب اعلام شد

جزئیات برگزاری اختتامیه جشنواره نقد کتاب اعلام شد

نامزدهای گروه اقتصاد و زبان‌شناسی جشنواره نقد کتاب معرفی شدند

نامزدهای گروه اقتصاد و زبان‌شناسی جشنواره نقد کتاب معرفی شدند

«عدالت جنسیتی در آموزش عالی ایران» بررسی می‌شود

«عدالت جنسیتی در آموزش عالی ایران» بررسی می‌شود

جشنواره نقد کتاب نامزدهای خود در دو گروه دیگر را معرفی کرد

جشنواره نقد کتاب نامزدهای خود در دو گروه دیگر را معرفی کرد

نامزدهای جشنواره نقد کتاب در دو گروه معرفی شدند

نامزدهای جشنواره نقد کتاب در دو گروه معرفی شدند

دبیر علمی جشنواره «نقد کتاب» معرفی شد

دبیر علمی جشنواره «نقد کتاب» معرفی شد

برگزیدگان جشنواره نقد کتاب، اول بهمن معرفی می‌شوند

برگزیدگان جشنواره نقد کتاب، اول بهمن معرفی می‌شوند

نامزدهای جشنواره نقد كتاب در 3 گروه معرفی شدند

نامزدهای جشنواره نقد كتاب در 3 گروه معرفی شدند

نامزدهای ۲ گروه در جشنواره نقد كتاب معرفی شدند

نامزدهای ۲ گروه در جشنواره نقد كتاب معرفی شدند