يكشنبه  26  آبان  1398
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
با حکم وزیر نفت

جعفر توفیقی رئیس پژوهشگاه صنعت نفت شد

شنبه 29 مهر 1396 ساعت 15:15
وزیر نفت در حکمی، جعفر توفیقی داریان را به ریاست پژوهشگاه صنعت نفت منصوب کرد.

به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی وزارت نفت وزیر نفت در حکمی، جعفر توفیقی داریان را به ریاست پژوهشگاه صنعت نفت منصوب کرد.

در حکم بیژن زنگنه خطاب به توفیقی آمده است: «با عنایت به مراتب علمی، تعهد و سوابق ارزنده مدیریتی جنابعالی، به استناد ماده «6» اساسنامه پژوهشگاه صنعت نفت و تایید سرپرست محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به موجب این حکم به سمت «رئیس پژوهشگاه صنعت نفت» منصوب می‎شوید.

انتظار دارد با بهره گیری از ظرفیت‎های مدیران و متخصصان صنعت نفت و پژوهشگران آن پژوهشگاه، به ویژه استعدادهای جوان، در گسترش پژوهش‎های کاربردی و توسعه‎ای و ایفای نقش موثر در اکتساب و توسعه فناوری‎های کلیدی و تجاری‎سازی آنها کوشش نموده، ضمن هماهنگی با معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت در ارزش‎آفرینی برای صنعت نفت ایران مشارکت موثر داشته باشید.

امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و موید باشید.»

همچنین زنگنه حمیدرضا کاتوزیان رئیس سابق پژوهشگاه صنعت نفت را به عنوان مشاور خود منصوب کرد.

http://ana.ir/i/223710
لزوم حرکت علم در مسیر حل مشکلات جامعه

لزوم حرکت علم در مسیر حل مشکلات جامعه