يكشنبه  06  بهمن  1398
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

سیف: 9 بانک ایرانی از فردا به سوئیفت متصل می شوند/جزئیات مذاکرات و توافق ها در سفر به ایتالیا و فرانسه

يكشنبه 11 بهمن 1394 ساعت 20:29
http://ana.ir/i/64705