شنبه  28  دی  1398
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
سازمان امورمالیاتی ابلاغ کرد؛

سود سپرده مشمول عوارض و مالیات نیست

چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 13:46
سازمان امورمالیاتی در بخشنامه‌ای سود سپرده را از مالیات معاف کرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، امیدعلی پارسا در بخشنامه ای به امور مالیاتی شهر و استان تهران، مدیران کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران، مدیرکل امور مالیاتی مودیان بزرگ و مدیران کل امور مالیاتی استان ها موضوع عدم شمول مالیات و عوارض نسبت به سود سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: نظر به سوالات مکرر ادارات کل امور مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به سود دریافتی سپرده های اشخاص نزد بانک ها و یا موسسات مالی و اعتباری مقرر می دارد: از آنجایی که به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد، لیکن سود دریافتی سپرده های اشخاص از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اعم از دارای مجوز و یا فاقد مجوز از بانک مرکزی، از مصادیق ارائه خدمت تلقی نمی گردد، فلذا مشمول مالیات و عوارض یاد شده خواهد بود.

http://ana.ir/i/448400
مالیاتی از سود سپرده‌گذاران دریافت نمی‌شود

مالیاتی از سود سپرده‌گذاران دریافت نمی‌شود

انتقاد از سوداگری بانک‌ها در حوزه مسکن/ سپرده‌های مردم صرف خرید ملک شد

انتقاد از سوداگری بانک‌ها در حوزه مسکن/ سپرده‌های مردم صرف خرید ملک شد

سایه سنگین سود هزار میلیاردی بر سیستم بانکی

سایه سنگین سود هزار میلیاردی بر سیستم بانکی