شنبه  16  آذر  1398
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

40 دانشجوی نمونه امسال معرفی شدند

چهارشنبه 04 اسفند 1395 ساعت 09:47
بیست‌و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه امروز با تقدیر از دانشجویان نمونه پایان می‌یابد. 40 دانشجوی نمونه که امروز از آن‌ها تقدیر می‌شود معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، اسامی دانشجویان نمونه امسال به شرح زیر است:

وحید رحمانی دانشگاه علوم پزشکی مراغه

عباس شاهی دانشگاه علوم پزشکی فسا

داوود پیرانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نوروز محمودی دانشگاه علوم پزشکی بقیة‌الله

سعیده بحرانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

امین عابدینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

علیرضا منافی دانشگاه علوم پزشکی فسا

صابر اعظمی آغ‌داش دانشگاه علوم پزشکی ایران

زینب همتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فرید غریبی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

وحدت پور طهماسبی بیله‌سوار دانشگاه علوم پزشکی تهران

برهان منصوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان

کیان حشمتی قهدری جانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سانازالسادات افضلی دانشگاه صنعتی اصفهان

فریده بهشتی دانشگاه فرهنگیان

مرضیه موسی‌زاده دانشگاه الزهرا

داوود فانی دانشگاه سیستان و بلوچستان

علی صادقی حبیب آباد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

سید علی مستجاب‌الدعواتی دانشگاه ادیان و مذاهب

مهدی رحمانی دانشگاه شهید بهشتی

مرتضی نظری هریس دانشگاه تبریز

علیرضا احمدیان دانشگاه خوارزمی

مظاهر احمدی دانشگاه بوعلی سینا

علی الماسی دانشگاه شهید چمران اهواز

الناز ایمانی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

انوشه کفاش دانشگاه تهران

محمد بی‌طرفان دانشگاه خوارزمی

رضا حق‌بخش دانشگاه شیراز

زینب حزباوی دانشگاه تربیت مدرس

محمودرضا سعدی‌خوانی دانشگاه لرستان

سمانه جلیلی صدرآباد دانشگاه علم و صنعت ایران

فرزانه محمدپور دانشگاه سیستان و بلوچستان

امیر محمد کلابی دانشگاه تهران

بهزاد لک دانشگاه قم

محمود مرادی لات محله دانشگاه یاسوج

سمیرا منصوری مجد دانشگاه کردستان

مهرداد نوری کوپایی دانشگاه خوارزمی

میلاد روحی لنگرودی دانشگاه تهران

یاشار هاشمی دانشگاه محقق اردبیلی

علیرضا کوچک‌زایی دانشگاه هنر اصفهان

http://ana.ir/i/160988