جمعه  24  آبان  1398
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
قوانین زیست محیطی؛

مجوز واردات محصولات کشاورزی به کشور با جهاد کشاورزی است

دوشنبه 02 اردیبهشت 1398 ساعت 02:01
براساس قوانین زیست محیطی واردات هر نوع محصولات کشاورزی با مجوز وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود و ورود بدون پروانه این محصولات به معدوم شدن این اجناس می‌انجامد.

به گزارش خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، بر اساس قوانین زیست محیطی وارد کردن هر نوع بذر، پیاز، قلمه، پیوند، ریشه میوه، نهال و تخم نباتات مستلزم دریافت پروانه از وزارت جهاد کشاورزی است.

بنابر‌ این قانون اشخاصی که بدون مجوز این نوع اجناس را وارد کنند اخطار دریافت می‌کنند تا در مدت یک‌ماه اجناس بدون پروانه را از کشور خارج کنند و در غیر این‌ صورت با حضور نماینده سازمان حفظ نباتات این محصولات در گمرک معدوم خواهد شد.

گفتنی است آن دسته از محصولات کشاورزی که با پروانه وارد مراکز گمرکی شده و در بررسی‌های انجام شده مشخص شود که به‌علت آلودگی آفات قابل ترخیص نیست ولی به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی با گندزدایی آفت از بین می‌رود، گندزدایی با هزینه صاحبان  آن انجام و اجازه ترخیص داده می‌شود.

شایان ذکر است در صورتی‌ که آفت موجود در محصولات کشاورزی وارداتی قابل رفع نباشد به صاحبان آن اخطار داده می‌شود تا کالای مزبور را از کشور خارج کنند و در غیر این‌ صورت سازمان حفظ نباتات بدون پرداخت خسارت آن را معدوم می‌کند.

انتهای پیام/4105/ 
 

http://ana.ir/i/373126
سیل دلیل افزایش قیمت محصولات کشاورزی نیست

سیل دلیل افزایش قیمت محصولات کشاورزی نیست

لزوم آموزش مدیران درباره اهمیت ملاحظات زیست‌محیطی

لزوم آموزش مدیران درباره اهمیت ملاحظات زیست‌محیطی

صادرات بیش از  16 میلیون تن کالای غیرنفتی از گمرکات خوزستان

صادرات بیش از 16 میلیون تن کالای غیرنفتی از گمرکات خوزستان

در چه شرایطی محصولات کشاورزی معدوم می‌شوند؟

در چه شرایطی محصولات کشاورزی معدوم می‌شوند؟

جهاد کشاورزی موظف به مبارزه همگانی با بیماری‌های نباتی است

جهاد کشاورزی موظف به مبارزه همگانی با بیماری‌های نباتی است

تغییر کاربری واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی مشمول عوارض نیست

تغییر کاربری واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی مشمول عوارض نیست

وزارت جهاد کشاورزی مرجع تشخیص اراضی زراعی در خارج از محدوده شهری

وزارت جهاد کشاورزی مرجع تشخیص اراضی زراعی در خارج از محدوده شهری

وزارت جهاد کشاورزی وظیفه تقسیم و توزیع آب در این بخش را دارد

وزارت جهاد کشاورزی وظیفه تقسیم و توزیع آب در این بخش را دارد

تعیین پهنای بستر و حریم هر رودخانه با وزارت نیرو است

تعیین پهنای بستر و حریم هر رودخانه با وزارت نیرو است

محیط زیست مجوز تخصیص سختی کار را دارد

محیط زیست مجوز تخصیص سختی کار را دارد

دفتر ثبت نفت؛ الزام تردد در آب‌های ایران توسط کشتی‌ها

دفتر ثبت نفت؛ الزام تردد در آب‌های ایران توسط کشتی‌ها

نفت‌کش‌های آلوده‌کننده آب‌های دریایی توقیف می‌شوند

نفت‌کش‌های آلوده‌کننده آب‌های دریایی توقیف می‌شوند

وزارت بهداشت مسئول شناسایی موجودات آسیب‌زا برای انسان است

وزارت بهداشت مسئول شناسایی موجودات آسیب‌زا برای انسان است