پنجشنبه  08  خرداد  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
به دلیل عدم طی مراحل قانونی؛

اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت ابطال شد

شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 14:45
با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت که در سال 93 خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب و براساس آن صندوق مذکور به عنوان یک موسسه خصوصی غیرتجاری به ثبت رسیده بود ابطال شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از دیوان عدالت اداری، با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اساسنامه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت که در سال 93 توسط هیئت مدیره شرکت ملی نفت خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب و براساس آن صندوق مذکور به عنوان یک موسسه خصوصی غیرتجاری به ثبت رسیده بود ابطال شد.

بر اساس رای صادره در تاریخ 98/5/22 هیئت عمومی، با توجه به قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 80/5/24 و همچنین قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 83/2/21 ، هر چه صندوق های بازنشستگی کارکنان در کلیه دستگاه های اجرایی از جمله صنعت نفت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی هستند لیکن تحت نظارت دولت قرار دارند و وجوه، اموال، ذخائر و دارائی های کلیه صندوق های بیمه و بازنشستگی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و مرجع ذیصلاح جهت تصویب و اصلاح اساسنامه آنها با رعایت شروط مقرر در ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بر عهده هیئت وزیران می باشد، فلذا اقدام هیئت مدیره شرکت ملی نفت جهت تصویب اساسنامه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی آن بوده است و ابطال شد.

انتهای پیام/4076/

http://ana.ir/i/415411
سبد خدمت به بازنشستگان متنوع می‌شود

سبد خدمت به بازنشستگان متنوع می‌شود

حقوق آبان بازنشستگان کشوری امشب واریز می‌شود

حقوق آبان بازنشستگان کشوری امشب واریز می‌شود

شرایط بازنشستگی با ۱۰ سال سابقه بیمه

شرایط بازنشستگی با ۱۰ سال سابقه بیمه

 رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در مورد تخریب ویلای معروف لواسان تایید شد

رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در مورد تخریب ویلای معروف لواسان تایید شد

راه‌اندازی کمیته مشترک بین پژوهشگاه قوه قضائیه با دیوان عدالت اداری برای افزایش تعاملات پژوهشی

راه‌اندازی کمیته مشترک بین پژوهشگاه قوه قضائیه با دیوان عدالت اداری برای افزایش تعاملات پژوهشی

محدودیت تأسیس داروخانه براساس میزان جمعیت ابطال شد

محدودیت تأسیس داروخانه براساس میزان جمعیت ابطال شد

۲.۵ برابر شدن پرونده‌های مختومه هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری

۲.۵ برابر شدن پرونده‌های مختومه هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری

ممنوعیت پرداخت حق الجلسه به اعضای کمیسیون‌ها و کمیته‌های شهرداری‌ در ساعات اداری

ممنوعیت پرداخت حق الجلسه به اعضای کمیسیون‌ها و کمیته‌های شهرداری‌ در ساعات اداری