جمعه  16  خرداد  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

جدول زمانی برنامه‌های درسی 2 خرداد شبکه‌های 4 و 7

پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 20:10
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز جمعه 2 خرداد از طریق شبکه‌‌های 4 و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، آموزش‌های تلویزیونی از دهم اسفند و بعد از اعلام تعطیلی مدارس به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا آغاز شد و تاکنون هم ادامه دارد.

در حال حاضر آموزش‌های تلویزیونی در 3 شبکه آموزش(7)، 4 و قرآن و معارف ارائه می‌شود؛ جدول شماره هشتاد و چهارم که مربوط به برنامه‌های فردا دوم خرداد است، به شرح ذیل است: 

شبکه ‌آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس مطالعات اجتماعی پایه ٩  

از ساعت ٩:٢۵ تا ٩:۴۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه ٨   

از ساعت ٩:۴۵ تا ١٠:٠۵ درس علوم تجربی پایه ٧

از ساعت ١٠:٠۵ تا ١٠:٢۵ درس ریاضی پایه ٩

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت١٠:٣٠ تا ۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش   پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس  هدیه‌ها و پیام‌های آسمانی پایه سوم

از ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس فارسی و‌ نگارش  پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس هدیه‌ها و پیام‌های آسمانی پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه دوم: 

از ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس حسابان ١ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک            

از ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس شیمی٢  پایه١١ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی    

از ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ درس ریاضیات گسسته پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک             

از ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ درس فارسی ٢ پایه ١١ تمام رشته ها       

از ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ درس ریاضی ٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی      

از ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فارسی ١ پایه ١٠ تمام رشته‌ها    

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت ٧ تا ٧:٢۵  دانش فنی پایه-مسایل مربوط به سطح و حجم - پایه١٠- رشته ساختمان - شاخه فنی‌وحرفه‌ای  
  
از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای - پایه١٠- رشته شبکه و نرم افزار رایانه - شاخه فنی‌وحرفه‌ای 


از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠  رنگ‌های پوششی-پایه ١٢ - رشته صنایع چوب و مبلمان - شاخه فنی‌وحرفه‌ای و پایه ١١ رشته تزییات داخلی چوبی کاردانش   

از ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠  پیاده‌سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب -پایه١١-رشته شبکه و نرم افزار رایانه ای -شاخه فنی‌وحرفه‌ای 
  
از  ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵  درس عربی٢-پایه١١- مشترک بین شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش  

از ساعت ٩:٠۵  تا ٩:٣٠ برنامه نویس تراشCNC -پایه١٢- رشته ماشین ابزار -شاخه فنی‌وحرفه‌ای 
 
از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠  درس دین و زندگی ٢ -  پایه١١- رشته ادبیات و ‌علوم انسانی      

از  ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس تاریخ معاصر -پایه١١- رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی           

از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس فلسفه٢  پایه ١٢ - رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی   

انتهای پیام/4127

http://ana.ir/i/491341
جدول زمانی برنامه‌های درسی 8 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی 8 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی سه‌شنبه 6 خرداد اعلام شد

جدول زمانی برنامه‌های درسی سه‌شنبه 6 خرداد اعلام شد

جدول زمانی برنامه‌های درسی شنبه سوم خرداد اعلام شد

جدول زمانی برنامه‌های درسی شنبه سوم خرداد اعلام شد

جدول زمانی برنامه‌های درسی اول خرداد شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی اول خرداد شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی 31 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی 31 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی 30 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی 30 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی 29 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی 29 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7