پنجشنبه  15  خرداد  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

جدول زمانی برنامه‌های درسی 30 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 20:57
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز سه‌شنبه 30 اردیبهشت از طریق شبکه‌‌های 4 و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از اسفند سال گذشته مدارس کشور به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا تعطیل است و آموزش‌ها به صورت تلویزیونی و مجازی ادامه دارد؛ البته از روز شنبه 27 اردیبهشت،  مدارس به مدت یک ماه برای رفع اشکال دانش‌آموزان دایر شده است اما حضور دانش‌آموزان در مدارس اختیاری و داوطلبانه است.

فردا هشتاد و یکمین برنامه آموزشی از شبکه 4 و شبکه 7(آموزش) ارائه می‌شود که این آموزش‌ها توسط معلمان و دبیران آموزش و پرورش به صورت زنده در ساعت مقرر پخش می‌شود.

شبکه ‌آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره متوسطه 

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس کاروفناوری پایه ٩ - پودمان هدایت تحصیلی  

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ریاضی  پایه٧   

از ساعت ٨:۴۵ تا  ٩:٠۵ درس ادبیت فارسی -درس آزاد

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵  درس ادبیات فارسی -درس آزاد

برنامه دوره ابتدایی :

از ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش  پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش  پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی  پایه سوم

از ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس فارسی و نگارش  پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی  پایه ششم

 متوسطه دوم : 

از ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵  درس  هندسه٢    پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک          

از ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس شیمی١   پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی    

از ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس ریاضی٢  پایه١١رشته علوم تجربی            

از ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس زیست شناسی١   پایه ١٠  رشته علوم تجربی      

از ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس عربی،زبان قرآن٢   پایه١١ رشته  ریاضی فیزیک و علوم تجربی     

از ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس زیست شناسی٣ پایه ١٢  رشته علوم تجربی  

 شبکه ۴ :

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

از ساعت٧ تا ٧:٢۵ حسابداری صورتهای مالی -پایه١٢- مالیات و  عملکرد-رشته حسابداری -شاخه فنی و حرفه‌ای  . 
  
از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ استاندارد  الگوساز و برشکار لباس -پایه١١-رشته‌های خیاطی  -شاخه کاردانش 

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠  تجارت الکترونیک و امنیت شبکه -پایه١٢- نصب و راه اندازی شبکه افزارها- رشته شبکه و نرم افزار رایانه - شاخه فنی و حرفه‌ای   

از ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠استاندارد نقشه کشی  معماری -پایه١١- رشته معماری داخلی  -شاخه کاردانش.
 
از ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس عربی٢-پایه١١- درس مشترک شاخه‌های  فنی و حرفه‌ای و کاردانش .

از ساعت٩:٠۵  تا ٩:٣٠ عملیات تکمیلی اصلاحی ورزش‌ها -پایه١٢- بدنسازی مدرن -رشته تربیت بدنی - شاخه فنی و حرفه‌ای 
 
از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠  درس جامعه شناسی ٣-پایه ١٢- رشته ادبیات و علوم انسانی   

از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس جامعه شناسی٢-  پایه١١-  رشته ادبیات و علوم انسانی       

از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس هویت اجتماعی -پایه١٢ -رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

انتهای پیام/  4127

http://ana.ir/i/490643
جدول زمانی برنامه‌های درسی 7 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی 7 خرداد شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی سه‌شنبه 6 خرداد اعلام شد

جدول زمانی برنامه‌های درسی سه‌شنبه 6 خرداد اعلام شد

جدول زمانی برنامه‌های درسی شنبه سوم خرداد اعلام شد

جدول زمانی برنامه‌های درسی شنبه سوم خرداد اعلام شد

جدول زمانی برنامه‌های درسی 2 خرداد شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی 2 خرداد شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی اول خرداد شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی اول خرداد شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی 31 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی 31 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی 29 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی 29 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی 28 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی 28 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی ٢۶ اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی ٢۶ اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7