دوشنبه  12  خرداد  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

جدول زمانی برنامه‌های درسی 29 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

يكشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 19:48
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز دوشنبه 29 اردیبهشت از طریق شبکه‌‌های 4 و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، از زمان تعطیلی مدارس به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا، یکی از برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش برای تداوم یادگیری، آموزش تلویزیونی بوده است.

فردا هشتادمین برنامه آموزشی از شبکه 4 و شبکه 7(آموزش) ارائه می‌شود که این آموزش‌ها توسط معلمان و دبیران آموزش و پرورش به صورت زنده در ساعت مقرر پخش می‌شود.

شبکه ‌آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره متوسطه 

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی   پایه ٩  

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ریاضی  پایه٨   

از ساعت ٨:۴۵ تا  ٩:٠۵ درس عربی پایه ٨  

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵  درس علوم تجربی  پایه ٩ 

برنامه دوره ابتدایی :

از ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس علوم تجربی و تفکر پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس پیام ها و هدیه های آسمانی   پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی  پایه سوم

از ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارسی و‌نگارش  پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی  پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم : 

از ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵  درس زبان انگلیسی١  پایه ١٠ تمام رشته‌ها         

از  ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس زیست شناسی ٢   پایه١١ رشته علوم تجربی    

از ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس حسابان١  پایه١١رشته ریاضی فیزیک            

از  ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس فارسی٢   پایه ١١  تمام رشته‌ها      

از ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس فیزیک٣  پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی     

از  ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فارسی١ پایه ١٠  تمام رشته‌ها  

شبکه ۴ :

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

از ساعت ٧ تا ٧:٢۵ استاندارد  نقاشی چهره  -پایه١١- نقاشی با پاستل -رشته چهره سازی - شاخه کاردانش. 
  
از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ درس کاشت گیاهان زراعی -پایه١١-دیم کاری-رشته امور زراعی  - شاخه فنی و حرفه‌ای

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ استاندارد  افترافکت -پایه١٢- رشته تصویرسازی و  جلوه‌های ویژه رایانه‌ای - شاخه کاردانش  

از ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ برنامه نویس تراش CNC  -پایه١٢-رشته ماشین ابزار  - شاخه  فنی حرفه‌ای.
 
از ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ استاندارد  حسابداری تکمیلی -پایه١١- رشته حسابداری مالی - شاخه کاردانش.

از ساعت٩:٠۵  تا ٩:٣٠ ترسیم فنی -پایه١٠- رشته معماری نقشه کشی  -شاخه فنی و حرفه‌ای.
 
از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠  درس ریاضی و آمار٢   -پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی   

از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس جغرافیا٣  پایه١٢-  رشته ادبیات و علوم انسانی       

از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس ریاضی و آمار٣ پایه١٢ -رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی 

انتهای پیام/4127

http://ana.ir/i/490370
جدول زمانی برنامه‌های درسی شنبه سوم خرداد اعلام شد

جدول زمانی برنامه‌های درسی شنبه سوم خرداد اعلام شد

جدول زمانی برنامه‌های درسی 2 خرداد شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی 2 خرداد شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی اول خرداد شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی اول خرداد شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی 31 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی 31 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی 30 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی 30 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی 28 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی 28 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی ٢۶ اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی ٢۶ اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی 25 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7

جدول زمانی برنامه‌های درسی 25 اردیبهشت شبکه‌های 4 و 7