پنجشنبه  15  خرداد  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

جدول زمانی برنامه‌های درسی 14 فروردین سیما اعلام شد

چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 21:17
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که روز پنج‌شنبه 14 فروردین از طریق شبکه‌‌های 4 و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه 4 و شبکه آموزش(7) در روز پنج‌شنبه 14 فروردین به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس ادبیات فارسی پایه ۷

از ساعت ٩:٣٠ تا ١٠ درس آمادگی دفاعی پایه ٩

از ساعت ١٠ تا ١٠:٣٠ درس فرهنگ و هنر پایه ٨ 

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت١٠:٣٠ تا ۱۱ فارس و نگارش  پایه اول

از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ بازی و ریاضی پایه سوم

از ساعت ١٢ تا١٢:٣٠ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ بازی و ریاضی پایه پنجم

از ساعت ١٣:٢٠ تا ۱۳:۴٠ پیام‌ها وهدیه‌های آسمانی پایه ششم

متوسطه دوم:

از ساعت ۱۵ درس ادبیات فارسی پایه ١١

از ساعت ١۵:٣٠ درس حسابان ٢ پایه ۱٢ رشته ریاضی و فیزیک 

از ساعت ۱۶ درس ریاضی ٢ رشته علوم تجربی  

از ساعت ۱۶:۳۰درس زیست شناسی  پایه١١

از ساعت۱۷ درس عربی، زبان قرآن ٣ پایه ١٢ 

از ساعت ۱۷:۳۰ درس زبان انگلیسی پایه ۱۲

شبکه ۴ :

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت ۸ تا ۸:۳۰ درس ریاضی و آمار پایه ١٠

از ساعت ۸:۳۰ تا ۹ درس علوم و فنون ادبی ٢ پایه ۱١

از ساعت ۹ تا ٩:٣٠ درس منطق پایه ١٠ 

از ساعت ۹:۳۰ تا ١٠ درس عربی، زبان قرآن ٣ پایه١٢

از ساعت ۱۰ تا ١٠:٣٠ درس فلسفه پایه ١١

از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس ارتباط موثر پایه ١٠  فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش 

از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ استاندارد نقاشی چهره  پایه ١١ رشته چهره سازی شاخه کاردانش 

از ساعت ۱۱:۳۰ تا ١٢ نقشه‌کشی فنی رایانه‌ای پایه ١٠ شاخه فنی‌وحرفه‌ای  

انتهای پیام/4129/

http://ana.ir/i/480568
اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی 19 فروردین شبکه‌های 4 و 7

اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی 19 فروردین شبکه‌های 4 و 7

اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی 17 فروردین شبکه‌های 4 و 7

اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی 17 فروردین شبکه‌های 4 و 7

جدول پخش برنامه درسی شبکه‌های آموزش و چهار سیما اعلام شد

جدول پخش برنامه درسی شبکه‌های آموزش و چهار سیما اعلام شد

جدول زمانی برنامه‌های درسی 13 فروردین سیما اعلام شد

جدول زمانی برنامه‌های درسی 13 فروردین سیما اعلام شد

اعلام جدول زمانی برنامه مدرسه تلویزیونی سه‌شنبه دوازدهم فروردین

اعلام جدول زمانی برنامه مدرسه تلویزیونی سه‌شنبه دوازدهم فروردین

جدول زمانی برنامه‌های درسی ۱۱ فروردین شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی ۱۱ فروردین شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی ۱۰ فروردین شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی ۱۰ فروردین شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی 9 فروردین شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی 9 فروردین شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی ۸ فروردین شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی برنامه‌های درسی ۸ فروردین شبکه‌های ۴ و ۷