چهارشنبه  07  خرداد  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
منابع خارجی

روال عادی زندگی پس از مهار ویروس کرونا در چین

يكشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 12:54
پس از فروکش کردن موج افزایشی مبتلایان و فوتی‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا در چین، زندگی عادی در این کشور به ویژه در استان هوبی به عنوان مبدا شیوع ویروس کرونا دوباره به حالت عادی بازگشت و کنترل ترافیک برداشته شد ، ساخت و سازها از سر گرفته شد و افراد مشغول گرفتن اتوبوس و قطار برای سفرهای خود می باشند.
http://ana.ir/i/480158
خدمات منحصر به فرد قطارهای 5 ستاره فدک را بشناسید

خدمات منحصر به فرد قطارهای 5 ستاره فدک را بشناسید

هوا راه اصلی برای انتقال ویروس کرونا نیست

هوا راه اصلی برای انتقال ویروس کرونا نیست

آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور/ سه‌شنبه‌ دوازدهم‌فروردین

آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور/ سه‌شنبه‌ دوازدهم‌فروردین

کدام کشورها در برابر کرونا موفق بودند؟

کدام کشورها در برابر کرونا موفق بودند؟