شنبه  16  آذر  1398
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
http://ana.ir/i/369525
مدیرعامل بوئینگ برای اذعان به نقص فنی «737 مکس» به کنگره می‌رود

مدیرعامل بوئینگ برای اذعان به نقص فنی «737 مکس» به کنگره می‌رود

ممنوعیت پرواز بوئینگ 737 در آمریکا تمدید شد

ممنوعیت پرواز بوئینگ 737 در آمریکا تمدید شد