پنجشنبه  03  بهمن  1398
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
http://ana.ir/i/365926
ترامپ بالاخره لایحه امدادرسانی اضطراری را امضا کرد

ترامپ بالاخره لایحه امدادرسانی اضطراری را امضا کرد

گردباد عظیم فانی شرق هند را درنوردید

گردباد عظیم فانی شرق هند را درنوردید