پنجشنبه  30  آبان  1398
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

دانشجوی واحد علوم و تحقیقات پژوهشگر بر‌تر کنفرانس بین‌المللی تحقیقات کاربردی شد

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 ساعت 10:44
دانشجوی واحد علوم و تحقیقات در کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت مهندسی صنایع با رویکرد توسعه کسب و کار به عنوان پژوهشگر بر‌تر این کنفرانس معرفی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، محمد تقی‌پور دانشجوی دکتری مهندسی صنایع واحد دانشگاهی علوم و تحقیقات در کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار با توجه به تعداد مقالات و محتوای مقالات و تایید داوران به عنوان پژوهشگر بر‌تر این کنفرانس برگزیده و مورد قدردانی قرار گرفت.

این کنفرانس در آذر ۱۳۹۴ برگزار و پژوهشگر بر‌تر آن نیز در اردیبهشت ۱۳۹۵ معرفی شده است.

http://ana.ir/i/84347