سه شنبه  06  اسفند  1398
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

الزام اجرای قانون حمایت از معلولان در دانشگاه‌های دولتی

دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 10:25
دانشگاه‌هایی که بودجه دولتی می‌گیرند باید براساس حکم دیوان عدالت اداری به قانون حمایت از حقوق معلولان عمل کنند.

به گزارش خبرنگار حوزه آموزشی و پژوهشی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، براساس حکم دیوان عدالت اداری دانشگاه‌هایی که بودجه دولتی می‌گیرند باید قانون حمایت از حقوق معلولان را مدنظر قرار دهند و طبق آن عمل کنند.

براساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه؛ اگرچه به‌موجب ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 95 مقرر شده است دانشگاه‌ها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی مصوب هیئت امنا عمل می‌کنند، لیکن این امر نافی تکلیف دانشگاه‌ها به تبعیت از قوانین خاص حاکم بر دستگاه‌های اجرایی نیست و ازآنجاکه قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 96 قانون خاص محسوب می‌شود، لذا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی زیر نظر وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نمی‌توانند با استناد به ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور خود را از رعایت آن مستثنا بدانند بلکه مکلف به تبعیت از قوانین خاص هستند.

در ادامه حکم دیوان عدالت اداری آمده است: مضافاً اینکه تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان مؤخر بر قانون دائمی برنامه‌های توسعه کشور است و قانون‌گذار دستگاه‌هایی را که به نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده می‌کنند ازجمله دانشگاه‌های دولتی را به تبعیت از قانون حمایت از حقوق معلولان مکلف کرده است.

این رأی دیوان عدالت اداری به دلیل شکایت یکی از کارکنان دانشگاه پیام‌نور صادر شده و این کارمند همچنین به ساعات به‌کارگیری در دانشگاه نیز اعتراض داشت که براساس آن دیوان عدالت نظر خود را اعلام کرد.

براساس این رأی؛ به‌موجب ماده 28 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 96 مقرر شده است ساعات کار هفتگی کارمندان دارای معلولیت شدید و خیلی شدید 10 ساعت کاهش می‌یابد و عمل به غیر از این مصوبه خلاف قانون و ابطال می‌شود.

این درحالی است که دانشگاه پیام‌نور براساس تصمیم هیئت امنای خود ساعات کاری کارکنان دارای معلولیت شدید را تا 4 ساعت کاهش داده بود.

انتهای پیام/4040/

http://ana.ir/i/467229
 معلولانی که کارت سوخت خودرو ندارند، به بهزیستی اطلاع دهند/ افزایش سالانه 2 هزار نفر معلول ضایعه نخاعی، حاصل تصادفات در کشور

 معلولانی که کارت سوخت خودرو ندارند، به بهزیستی اطلاع دهند/ افزایش سالانه 2 هزار نفر معلول ضایعه نخاعی، حاصل تصادفات در کشور

29 هزار پلاک خودرو ویژه معلولان صادر شده است / نحوه صدور پلاک ویژه برای معلولان جسمی و حرکتی

29 هزار پلاک خودرو ویژه معلولان صادر شده است / نحوه صدور پلاک ویژه برای معلولان جسمی و حرکتی

تحصیل در ترکیه با مدرک معتبر وزارت علوم/ دانشگاه پیام نور آلانیا در قطب توریستی-‌تحصیلی ترکیه

تحصیل در ترکیه با مدرک معتبر وزارت علوم/ دانشگاه پیام نور آلانیا در قطب توریستی-‌تحصیلی ترکیه

قانون حمایت از حقوق معلولان به تمام نیازهای این افراد توجه کرده است/ بیش از 2 میلیون معلول در کشور داریم

قانون حمایت از حقوق معلولان به تمام نیازهای این افراد توجه کرده است/ بیش از 2 میلیون معلول در کشور داریم

شهرداری تهران دسترس‌پذیری تهران را برای معلولان ارتقاء دهد

شهرداری تهران دسترس‌پذیری تهران را برای معلولان ارتقاء دهد

اعتبار قانون حمایت از حقوق معلولان تأمین می‌شود

اعتبار قانون حمایت از حقوق معلولان تأمین می‌شود

مناسب‌سازی معلولان نیازمند گذراندن دو واحد درسی در دانشگاه است

مناسب‌سازی معلولان نیازمند گذراندن دو واحد درسی در دانشگاه است