چهارشنبه  13  فروردین  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
بر اساس رتبه‌بندی شانگهای ۲۰۱۹ اعلام شد؛

حضور ۳۲ دانشگاه از ایران در فهرست دانشگاه‌های برتر دنیا

پنجشنبه 06 تیر 1398 ساعت 17:17
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: نظام رتبه‌بندی شانگهای ۲۰۱۹، لیست دانشگاه‌های برتر دنیا را منتشر کرد و ۳۲ دانشگاه از ایران در فهرست دانشگاه‌های برتر دنیا قرار گرفتند.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، محمدجواد دهقانی در مورد نظام رتبه‌بندی شانگهای گفت: نظام رتبه‌بندی شانگهای یکی از معتبرترین رتبه‌بندی‌های جهانی است که نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ چین منتشر می­‌شود. این رتبه‌بندی در قالب یک پروژه بزرگ در کشـور چیـن برای اولین بار در ژوئـن سال ۲۰۰۳ میلادی توسط دانشگاه شانگهای منتشر شد و به‌صورت سالانه روزآمد می­‌شود.

وی تصریح کرد: نظام رتبه‌بندی شانگهای در سال ۲۰۱۹ میلادی برای سومین سال، رتبه‌بندی موضوعی دانشگاه‌های برتر دنیا را منتشر کرده است. رتبه‌بندی موضوعی شانگهای در سال ۲۰۱9 در ۵۴ رشته در قالب پنج حوزه کلی شامل حوزه مهندسی ۲۲ رشته، حوزه علوم پایه هشت رشته، حوزه علوم زیستی چهار رشته، حوزه علوم پزشکی شش رشته و حوزه علوم اجتماعی ۱۴ رشته صورت گرفته است.

حوزه علوم پایه

سرپرست ISC در ادامه گفت: در رتبه‌بندی سال ۲۰۱۹ موضوعی شانگهای شاهد حضور دانشگاه‌های برتر کشور در ۶ رشته ریاضی، فیزیک، شیمی، زمین‌شناسی، علوم جوی و اکولوژی در جمع برترین دانشگاه‌های دنیا هستیم. در رشته ریاضیات در سال ۲۰۱۹ به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی و صنعتی امیرکبیر، در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند. در رشته فیزیک در سال ۲۰۱۹ به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی و صنعتی اصفهان در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

دهقانی عنوان کرد: در رشته شیمی در سال ۲۰۱۹ به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی، تهران و یاسوج در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند. شایان‌ذکر است دانشگاه یاسوج برای اولین بار در حیطه موضوعی حضور پیدا کرده است. در رشته زمین‌شناسی در سال ۲۰۱۹ دانشگاه آزاد اسلامی، تربیت مدرس و تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

وی اسلام تصریح کرد: در رشته علوم جوی در سال ۲۰۱۹ دانشگاه آزاد اسلامی و تهران در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند. در رشته اکولوژی در سال ۲۰۱۹ دانشگاه آزاد اسلامی و تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند. شایان‌ذکر است که در سال ۲۰۱۸ هیچ دانشگاهی از ایران در این حیطه حضور نداشت.

حوزه مهندسی

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: در رتبه‌بندی موضوعی شانگهای، رتبه‌بندی حوزه مهندسی در ۲۲ رشته صورت پذیرفته است که ایران در رشته مهندسی شیمی با ۲۰ دانشگاه پرتعدادترین تعداد دانشگاه‌های ایران در حوزه موضوعی به ثبت رسیده است.

دهقانی بیان کرد: در رشته مهندسی مکانیک، از ایران با افزایش تعداد از ۱۲ دانشگاه در سال ۲۰۱۸ به ۱۶ دانشگاه در سال ۲۰۱۹ حضور داشتند که به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی شریف، تهران، صنعتی نوشیروانی بابل، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر طوسی، تربیت مدرس، گیلان، تبریز، سمنان، کاشان، بوعلی سینا و شیراز در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

وی تأکید کرد: در رشته مهندسی برق و الکترونیک، از ایران با افزایش تعداد از ۱۱ دانشگاه در سال ۲۰۱۸ به ۱۳ دانشگاه در سال ۲۰۱۹ حضور داشتند که دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت، تربیت مدرس، تبریز، دانشگاه تهران، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر طوسی، کاشان، شیراز، صنعتی شیراز در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان افزود: در رشته مهندسی اتوماسیون، در سال ۲۰۱۹ تعداد ۷ دانشگاه از ایران حضور داشتند که دانشگاه صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت، دانشگاه آزاد اسلامی، خواجه نصیر طوسی، صنعتی شریف، تهران و تبریز در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار داشتند. در رشته مهندسی مخابرات، از ایران با افزایش تعداد از 2 دانشگاه در سال ۲۰۱۸ به ۸ دانشگاه در سال ۲۰۱۹ حضور داشتند که دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی اصفهان، تهران، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت، خواجه‌نصیرالدین طوسی، تربیت مدرس حضور دارند.

دهقانی افزود: در رشته مهندسی علم و فناوری ابزارآلات از ایران صنعتی شریف، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علم و صنعت در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند. در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و علوم پزشکی تهران در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند. در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت و دانشگاه تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.

وی خاطرنشان کرد: در رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر، گیلان، سمنان و تبریز در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.
به گفته وی، در رشته مهندسی شیمی از ایران دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی امیرکبیر، تهران، صنعتی شریف، علم و صنعت، صنعتی اصفهان، تربیت مدرس، صنعتی نوشیروانی بابل، تبریز، شیراز، فردوسی مشهد، رازی، صنعتی سهند، کاشان، اصفهان، یاسوج، بوعلی سینا، خواجه نصیر طوسی، سمنان و دانشگاه علوم پزشکی تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر حضور داشتند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان تصریح کرد: در رشته مهندسی مواد از ایران دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان و صنعتی شریف در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند. در رشته علم و فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شریف و دانشگاه تهران در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

دهقانی افزود: در رشته علوم و مهندسی انرژی دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شریف، تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی نوشیروانی بابل، فردوسی مشهد، علم و صنعت، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر طوسی، تربیت مدرس، دانشگاه تبریز، صنعتی سهند، دانشگاه کاشان، سمنان و شیراز در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند. در رشته مهندسی و علوم زیست‌محیطی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.

وی تأکید کرد: در رشته منابع آب دانشگاه تهران، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تربیت مدرس و شیراز در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند. در رشته علوم و فناوری غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، فردوسی مشهد، علوم پزشکی شهید بهشتی، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان و شیراز در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان گفت: در رشته بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی، علوم پزشکی تبریز، تربیت مدرس، علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند. در رشته مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه ۳۸ در جمع دانشگاه‌های برتر این حوزه قرار دارد. در رشته علوم و فناوری حمل‌ونقل، دانشگاه تهران، علم و صنعت ایران، صنعتی شریف و دانشگاه آزاد اسلامی در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

دهقانی افزود: در رشته مهندسی معدن دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، باهنر کرمان و دانشگاه تربیت مدرس در جمع ۱۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند. در رشته مهندسی متالورژی، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، فردوسی مشهد، فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، صنعتی سهند، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، دانشگاه شیراز و تربیت مدرس در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

حوزه علوم زیستی

وی تصریح کرد: در رتبه‌بندی موضوعی شانگهای ۲۰۱۹، رتبه‌بندی حوزه علوم زیستی در ۴ رشته صورت پذیرفته است که شاهد حضور دانشگاه‌های برتر کشور در ۲ رشته علوم کشاورزی و علوم دامپزشکی در جمع برترین دانشگاه‌های دنیا هستیم. در رشته علوم کشاورزی دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه صنعتی اصفهان در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند. در رشته علوم دامپزشکی دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه شیراز، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه تربیت مدرس در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

حوزه علوم پزشکی

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: در رتبه‌بندی موضوعی شانگهای ۲۰۱۹، رتبه‌بندی حوزه علوم پزشکی در ۶ رشته صورت پذیرفته است که شاهد حضور دانشگاه‌های برتر کشور در 6 رشته پزشکی بالینی، سلامت عمومی، دندانپزشکی و علوم دهانی، پرستاری و داروسازی در جمع برترین دانشگاه‌های دنیا هستیم؛ که در رتبه‌بندی سال ۲۰۱۹ شاهد حضور برای اولین بار دانشگاه‌های ایران در حیطه فناوری پزشکی هستیم.

دهقانی تأکید کرد: در رشته پزشکی بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشگاه علوم پزشکی ایران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارد.

وی بیان کرد: در رشته سلامت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان افزود: در رشته دندانپزشکی و علوم دهانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

دهقانی اظهار داشت: در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه علوم پزشکی تهران در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند. در رشته داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

وی خاطرنشان کرد: در رشته فناوری پزشکی چهار دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی تهران حضور دارند. شایان‌ذکر است در این حیطه در سال گذشته هیچ دانشگاهی از ایران حضور نداشت.

حوزه علوم اجتماعی

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تصریح کرد: در رتبه‌بندی موضوعی شانگهای ۲۰۱۹، حیطه علوم اجتماعی در ۱۴ رشته صورت پذیرفته است که شاهد حضور دانشگاه‌های برتر کشور در ۲ رشته اقتصاد و مدیریت در جمع برترین دانشگاه‌های دنیا هستیم.

وی افزود: در رشته اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارد.
به گفته دکتر دهقانی، در رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت ایران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

انتهای پیام/4126/

http://ana.ir/i/401081
دانشگاه آزاد اسلامی در صدر دانشگاه‌های برتر کشور قرار دارد

دانشگاه آزاد اسلامی در صدر دانشگاه‌های برتر کشور قرار دارد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درگذشت صفاری نطنزی را تسلیت گفت

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درگذشت صفاری نطنزی را تسلیت گفت

برگزاری آزمون علوم آزمایشگاهی در 27 تیرماه

برگزاری آزمون علوم آزمایشگاهی در 27 تیرماه

چاپ کاغذی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در مراکز وزارت علوم ممنوع می‌شود

چاپ کاغذی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در مراکز وزارت علوم ممنوع می‌شود

حضور حداکثری دانشگاه‌های فرهنگیان و پیام‌نور در المپیاد ورزش همگانی وزارت علوم

حضور حداکثری دانشگاه‌های فرهنگیان و پیام‌نور در المپیاد ورزش همگانی وزارت علوم

تحصیل در دوره دکتری خارج از کشور با ارزیابی وزارت علوم صورت می‌گیرد

تحصیل در دوره دکتری خارج از کشور با ارزیابی وزارت علوم صورت می‌گیرد