سه شنبه  13  خرداد  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
علی حدادی اصل

در خیابان؛ روزهای کرونایی

شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 14:03
با وجود شیوع ویروس کرونا، حال و هوای این روزهای شهر تغییر کرده. گویی سبک زندگی مردم عوض شده. ماسک، دستکش و شیلد بخشی از وسایل روزمره و حیاتی مردم به حساب می آید. بعضا در پاره ی اوقات خیابان ها خلوت تر و مردم محتاط تر شده اند. این نوع زندگی دیگر در وجود مردم نهادینه شده و حداقل تا از بین رفتن و نابودی ویروس کرونا شهروندان با این الزام خود خواسته همراه هستند.
http://ana.ir/i/491618