دوشنبه  05  خرداد  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
علی احمدوند

دست هایت معجزه اند سلامت بمان

دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 14:38
در این روزهای بحبوحه شیوع ویروس کرونا تعدادی از خیرین آستین همت بالا زده اند و بدون چشمداشت برای کمک به کادر درمانی کیت های محافظت فردی تولید می کنند. این لباس ها قابل استفاده مجدد است و نمونه خارجی آن در بازار به قیمت 300 هزار تومان فروخته می شود. این خیرین توانسته اند با کمترین هزینه لباس های محافظتی را تولید و در بیمارستان های تهران توزیع کنند.
http://ana.ir/i/481242