چهارشنبه  13  فروردین  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
علی حدادی اصل

سالن های سینما یا انبار دکان ها

پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 12:53
امروزه با افتتاح پردیس‌های سینمایی، تغییر کاربری برخی از خیابان‌های قدیمی شاهد افول سینماهایی هستیم که دیگر به یک مخروبه، انبار و یا پاساژ تبدیل شده‌اند. سینماهایی که هر کدام در بازه‌های زمانی خاص، سیل مخاطبان را به سالن‌هایشان روانه می ساختند و خاطره ساز نسلی بودند. اما در حال حاضر تنها یک سردر و یا یک وردوی مخروبه از آنها باقی مانده. گزارش پیش رو به سالن‌های سینمایی می پردازد که سالهاست رنگ فیلمی را بر پرده‌ی نقره‌ای‌شان ندیده است.
http://ana.ir/i/468077