پنجشنبه  21  فروردین  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
فراهی، خدادادی، حدادی

برف بر کالبد تهران

يكشنبه 29 دی 1398 ساعت 12:34
بارش برف زمستانی، تهران را سفید پوش کرد. بارش برف سنگین که از بامداد امروز آغاز شد بود علاوه بر نشاط و شادی در میان شهروندان، سبب تعطیلی تمامی مدارس و به تعویق افتادن تعدادی از پروازهای داخلی از فرودگاه مهرآباد گردید.
http://ana.ir/i/467085
مدارس ابتدایی تهران فردا تعطیل است

مدارس ابتدایی تهران فردا تعطیل است

فردا تهران تعطیل است؟

فردا تهران تعطیل است؟