جمعه  22  آذر  1398
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
سعید سجادی

یک روز برفی حوالی دانشگاه علوم و تحقیقات

شنبه 25 آبان 1398 ساعت 14:05
اولین برف پاییزی که چهره زیبایی به واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی بخشید با غافلگیری دانشجویان و اساتید و تعطیلی کلاس‌های نوبت عصر این واحد همراه شد.
http://ana.ir/i/445277