شنبه  09  فروردین  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
سعید سجادی

در این مدارس مهارت کسب کنید

سه شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 12:16
مدارس مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، شامل مدرسه معماری، شهرسازی، مد و لباس ایرانی اسلامی و مرکز یادگیری زبان، صبح امروز با حضور دکتر محمودرضا آقامیری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران افتتاح شد.
http://ana.ir/i/472783
مدارس عالی مهارتی در دانشگاه آزاد اسلامی گلپایگان راه‌اندازی می‌شود

مدارس عالی مهارتی در دانشگاه آزاد اسلامی گلپایگان راه‌اندازی می‌شود