دوشنبه  27  آبان  1398
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
وحید خدادادی

بازدید دکتر طهرانچی از مرکز رسانه و نشر علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دوشنبه 11 شهریور 1398 ساعت 09:02
دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی عصر امروز ضمن بازدید از مرکز رسانه و نشر علمی دانشگاه آزاد اسلامی، با مسئولین و کارکنان این مرکز صمیمانه گفتگو کرد.
http://ana.ir/i/413588
اعضای شورای عالی گسترش دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند

اعضای شورای عالی گسترش دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند