جمعه  29  شهریور  1398
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
علی احمدوند

مراسم تودیع و معارفه معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

يكشنبه 30 تیر 1398 ساعت 13:21
مراسم تودیع و معارفه معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صبح امروز با حضور منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.
http://ana.ir/i/405921
 ایران در تربیت نیروی انسانی دانشگاهی در جهان جایگاه دوم دارد

ایران در تربیت نیروی انسانی دانشگاهی در جهان جایگاه دوم دارد