چهارشنبه  27  شهریور  1398
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
علی احمدوند

آیین معارفه معاون آموزش‌های عمومی و مهارتی و امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی

شنبه 29 تیر 1398 ساعت 18:36
آیین معارفه معاون آموزش‌های عمومی و مهارتی و امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی بعدازظهر امروز با حضور محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در هتل فرهیختگان برگزار شد.
http://ana.ir/i/405764
آموزه‌های تعلیم و تربیت اسلامی ما خیلی بالاتر از سند ۲۰۳۰ است/ کنکور دشمن اصلی فعالیت‌های پرورشی و تربیتی

آموزه‌های تعلیم و تربیت اسلامی ما خیلی بالاتر از سند ۲۰۳۰ است/ کنکور دشمن اصلی فعالیت‌های پرورشی و تربیتی