پنجشنبه  25  مهر  1398
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
عمید فراهی

دیدار دوستانه دکتر طهرانچی با دانشجویان واحد اهواز

چهارشنبه 22 اسفند 1397 ساعت 12:10
دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، ظهر امروز با دانشجویان واحد اهواز دانشگاه آزاد اسلامی دیدار و گفتگو کرد.
http://ana.ir/i/367804
آمادگی دانشگاهیان شهید چمران اهواز برای کمک به مدیریت استان

آمادگی دانشگاهیان شهید چمران اهواز برای کمک به مدیریت استان

سرپرستان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای ملایر و هرند منصوب شدند

سرپرستان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای ملایر و هرند منصوب شدند

مراکز تحقیقاتی متناسب با زیست‌بوم دانشگاه آزاد اسلامی باشند

مراکز تحقیقاتی متناسب با زیست‌بوم دانشگاه آزاد اسلامی باشند

حذف نظام بوروکراسی در دانشگاه آزاد اسلامی را آغاز کرده‌­ایم

حذف نظام بوروکراسی در دانشگاه آزاد اسلامی را آغاز کرده‌­ایم

طراحی و پیاده‌سازی الگوی جامع مدیریت آموزش و پژوهش کشاورزی و فناوری اطلاعات در دانشگاه آزاد اسلامی

طراحی و پیاده‌سازی الگوی جامع مدیریت آموزش و پژوهش کشاورزی و فناوری اطلاعات در دانشگاه آزاد اسلامی