شنبه  30  شهریور  1398
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
عمید فراهی

نوزدهمین جلسه هیات امنای استان خوزستان

چهارشنبه 22 اسفند 1397 ساعت 10:25
نوزدهمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان، صبح امروز به ریاست دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و استاندار خوزستان برگزار شد.
http://ana.ir/i/367737
حذف نظام بوروکراسی در دانشگاه آزاد اسلامی را آغاز کرده‌­ایم

حذف نظام بوروکراسی در دانشگاه آزاد اسلامی را آغاز کرده‌­ایم

طراحی و پیاده‌سازی الگوی جامع مدیریت آموزش و پژوهش کشاورزی و فناوری اطلاعات در دانشگاه آزاد اسلامی

طراحی و پیاده‌سازی الگوی جامع مدیریت آموزش و پژوهش کشاورزی و فناوری اطلاعات در دانشگاه آزاد اسلامی