چهارشنبه  13  فروردین  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
عمید فراهی

مراسم رونمایی از کتاب انقلابی تراز

سه شنبه 14 اسفند 1397 ساعت 18:10
مراسم رونمایی از کتاب انقلابی تراز در دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
http://ana.ir/i/365822