دوشنبه  18  فروردین  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
علی احمدوند

افتتاح واحد بین‌الملل فرشتگان دانشگاه آزاد اسلامی

شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 18:32
واحد بین‌الملل فرشتگان دانشگاه آزاد اسلامی با محوریت آموزش دانشجویان کم‌شنوا و ناشنوا بعدازظهر امروز با حضور دکتر محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افتتاح شد.
http://ana.ir/i/472173
ثبت‌نام در رشته‌های واحد فرشتگان تا اطلاع ثانوی ادامه دارد

ثبت‌نام در رشته‌های واحد فرشتگان تا اطلاع ثانوی ادامه دارد

ثبت نام در واحد فرشتگان تمدید شد

ثبت نام در واحد فرشتگان تمدید شد

فضای درخشش استعدادهای ناشنوایان و کم شنوایان در دانشگاه آزاد اسلامی مهیاست/جبران غفلت آموزش عالی با تأسیس واحد بین‌الملل فرشتگان در دانشگاه آزاد

فضای درخشش استعدادهای ناشنوایان و کم شنوایان در دانشگاه آزاد اسلامی مهیاست/جبران غفلت آموزش عالی با تأسیس واحد بین‌الملل فرشتگان در دانشگاه آزاد