شنبه  27  مهر  1398
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
وحید خدادادی

آغاز سال تحصیلی در مدرسه استثنایی اندیشه

دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 13:25
کودکان استثنایی به دلیل نیازهای ویژه ای که برای مراقبت از آن ها باید از طرف والدین و آموزگاران صورت بگیرد، بیشتر مورد توجه قرار می گیرند. و هر چقدر از نظر زمانی استثنایی بودن کودک زودتر تشخیص داده شود، درمان و آموزش ها تاثیر بیشتری بر عملکرد کودک خواهد داشت. والدین با آگاهی از نشانه ها و علائم رفتاری کودکان استثنایی ممکن است به وجود اختلالی مشکوک شوند؛ اما برای تشخیص قطعی متخصصان با استفاده از ابزارهایی مانند تست های هوش، آزمایشات خونی، سی تی اسکن و... به شما پاسخ می دهند. این کودکان و نوجوانان به سه دسته اختلالات هوشی و فعالیت های ذهنی، اختلالات و ضایعات مغزی یا اختلالات عملی مبتلا به اختلالات رفتاری و اختلالات و نقایص حسی و حرکتی و اختلالات عملی رشد تقسیم می شوند.
http://ana.ir/i/416965