پنجشنبه  08  خرداد  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
http://ana.ir/i/415829
دیدار معاون وزیر امور خارجه هند با دکتر ولایتی

دیدار معاون وزیر امور خارجه هند با دکتر ولایتی