پنجشنبه  21  فروردین  1399
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
http://ana.ir/i/404711
جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی نوآوری 4 رتبه بهبود یافت

جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی نوآوری 4 رتبه بهبود یافت

 پول 301 بده، 405 سوار شو!

پول 301 بده، 405 سوار شو!

تولید آزمایشی پژو 301 آغاز شد

تولید آزمایشی پژو 301 آغاز شد

پژو ۳۰۱ در راه بازار ایران

پژو ۳۰۱ در راه بازار ایران

پژو ۳۰۱ در راه بازار ایران

پژو ۳۰۱ در راه بازار ایران

آغاز تولید پژو 301 تا قبل از پایان سال جاری

آغاز تولید پژو 301 تا قبل از پایان سال جاری

با سهم ۴۰ درصدی ساخت داخل؛ پژو ۳۰۱ سال‌ آینده عرضه می‌شود

با سهم ۴۰ درصدی ساخت داخل؛ پژو ۳۰۱ سال‌ آینده عرضه می‌شود