پنجشنبه  25  مهر  1398
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
وحید خدادادی

اجتماع عظیم دختران انقلاب در ورزشگاه شهید شیرودی تهران

پنجشنبه 20 تیر 1398 ساعت 20:49
اجتماع عظیم دختران انقلاب به منظور پاسداشت ارزش های حجاب برتر و یادآوری این موضوع که حجاب مصونیتی ارزش آور است، ساعت ۱۷ در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار می‌شود.
http://ana.ir/i/403906
احیای ارزش‌های انقلاب و تحكیم مبانی اعتقادی در دانشگاه آزاد اسلامی

احیای ارزش‌های انقلاب و تحكیم مبانی اعتقادی در دانشگاه آزاد اسلامی