چهارشنبه  29  آبان  1398
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
علی احمدوند

دیدارهای امروز دکتر ظریف

سه شنبه 04 تیر 1398 ساعت 17:57
معاون وزیر خارجه اسلواکی، سفیر جدید ایتالیا، نماینده جدید مقیم برنامه توسعه عمران ملل متحد و قائم مقام وزارت امور خارجه عراق امروز با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کردند.
http://ana.ir/i/400713